Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Potrącenie

Kiedy możliwe jest potrącenie? 

W obrocie gospodarczym zwłaszcza w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami często dochodzi do sytuacji, że wierzyciel jest dłużnikiem swojego dłużnika. Dla przykładu sytuacja taka nastąpi w przypadku gdy przedsiębiorca A świadczy na rzecz przedsiębiorcy B usługi rachunkowe, a przedsiębiorca B wynajmuje przedsiębiorcy  A lokal na siedzibę działalności gospodarczej. Przedsiębiorca A wystawił przedsiębiorcy B fakturę za świadczone usługi, której podmiot B nie zapłacił. Jednocześnie podmiot B wystawił fakturę przedsiębiorcy A, której przedsiębiorca A nie zapłacił wówczas strony są wzajemnie względem siebie wierzycielami oraz dłużnikami.

Zasady regulujące potrącenie

Zasady umożliwiające potrącenie reguluje kodeks cywilny. Istota potrącenia polega na tym, że wierzyciel umarza dług względem dłużnika w zamian za wierzytelność, która przysługuje dłużnikowi względem niego. Jest to forma efektywnego spełnienia świadczenia. Nie każdą jednak wierzytelność można w ten sposób potracić. Aby potrącenie było skuteczne muszą zostać spełnione następujące warunki. Przede wszystkim przedmiotem obu wierzytelności muszą być rzeczy tego samego rodzaju i oznaczone co do gatunku. Oznacza to, że nie można potracić wierzytelności z tytułu obowiązku wydania samochodu z wierzytelnością o dostawę węgla. Nie można również potrącić rzeczy oznaczonych in specie, np. rzeczy wykonanych na zamówienie posiadających indywidualne cechy. Można potracić co oczywiste również wierzytelności pieniężne. Strony mogą w umowie postanowić, że potrącają inne rzeczy, które w myśl kodeksu cywilnego nie nadają się do potrącenia. Pomocy, w zakresie tych zagadnień udzielić może adwokat lub radca prawny.

Forma potrącenia 

Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie składane drugiej stronie. Forma tego oświadczenia jest dowolna, a zatem może nastąpić ono również w formie pisemnej. Oczywiście dla bezpieczeństwa interesów prawnych najlepiej gdy oświadczenie takie ma formę pisemną. W niektórych przypadkach potrącenie nie jest jednak możliwe. Nie można co do zasady potracić wierzytelności zajętej, a także wierzytelności alimentacyjnych. Nie podlegają również zajęciu wierzytelności których podstawą jest popełnienie deliktu. Nie jest również możliwe potracenie wierzytelności przedawnionej, chyba że wierzytelności to przedawniła po tym jak potrącenie stało się możliwe. Dla przykładu jeżeli wierzytelność przedawniła się w 2016 r. a potrącenie stało się możliwe w 2015 wierzyciel może dokonać potrącenia nawet w 2017 r.

Obsługa prawna przedsiębiorców 

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą lub osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, która uczestnicząc w obrocie gospodarczym potrzebuje pomocy w zakresie instytucji potrącenia zapraszam do skorzystania z usług Kancelarii Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie.  

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus