Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Powództwo dotyczące nieruchomości

Właściwość Sądu 

Właściwość Sądu w sporach lub postępowaniach niespornych dotyczących prawa rzeczowego w zakresie nieruchomości określa kodeks postępowania cywilnego. W przeciwieństwie do właściwość ogólnej uregulowanej w k. p. c. w tych sprawach jeżeli chodzi o właściwość miejscową nie decyduje co do zasady miejsce zamieszkania pozwanego, ale miejsce położenia rzeczy. Właściwość ta ma charakter wyłączny, w przeciwieństwie np. do właściwości przemiennej znanej, w szczególności ze spraw o alimenty. Dla przykładu w przypadku powództwa o alimenty powód może wybrać czy skorzysta z właściwości przemiennej i wytoczy powództwo przed Sądem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentacji, natomiast w przypadku właściwości wyłącznej, np. w sprawie o zniesienie współwłasności rzeczy nieruchomej istnieje możliwość wytoczenia powództwa tylko przed Sądem w okręgu, w którym znajduje się rzecz.

Inne prawa rzeczowe 

Omawiana w niniejszym artykule właściwość wyłączna rozciąga się zarówno na sprawy dotyczące prawa własności jak i innych praw związanych z nieruchomością. Do praw tych należą przede wszystkim ograniczone prawa rzeczowe, takie jak wszelkiego rodzaju służebności gruntowe. Ponadto właściwość wyłączna znajduje także zastosowanie do powództw w zakresie ochrony posiadania. Do spraw dotyczących własności należą przede wszystkim sprawy o zasiedzenie, ale też sprawy o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa własności. W przypadku gdy w jednym powództwie strona domaga się zarówno ochrony w zakresie stosunków prawa rzeczowego na nieruchomości oraz roszczeń osobistych związanych z prawami rzeczowymi Sąd właściwości wyłącznej jest uprawniony do rozpoznania obydwu spraw.

Nieruchomość położona w okręgach kilku Sądów 

Czasami jednak dochodzi do sytuacji, że określona nieruchomość znajduje się w okręgu kilku Sądów właściwych rzeczowo. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku gdy obszar nieruchomości jest bardzo duży. W takim przypadku to do powoda należy wybór Sądu przed którym wytoczy powództwo. Bez znaczenia jest w tym przypadku to, w okręgu którego Sądu znajduje się większa część nieruchomości. Powództwo dotyczące prawa rzeczowego może wytoczyć w imieniu Klienta również adwokat lub radca prawny.

Pomoc Kancelarii 

Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie służy pomocą w sporach dotyczących nieruchomości. W Kancelarii istnieje też możliwość uzyskania wydruku z ksiąg wieczystych. Każdy może sprawdzić stan określonej księgi wieczystej, a tym samym sytuację prawną nieruchomości online na stronie internetowej po wpisaniu do sytemu przeglądania ksiąg wieczystych jej numeru.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus