Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

Kiedy dochodzi do prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia? 

W obrocie gospodarczym często dochodzi do sytuacji, że jednak osoba prowadzi sprawy drugiej osoby nie dysponując stosownym upoważnieniem czy umową stanowiącym podstawę prawną stosunku zlecenia. Instytucja ta z łaciny nosi nazwę negotiorum gestio. 

Obowiązki osoby prowadzącej sprawy bez zlecenia mocodawcy 

Osoba prowadząca czyjeś sprawy bez zlecenia tej osoby powinna robić to w sposób jak najbardziej odzwierciedlający wolę osoby które te sprawy dotyczą. Dodatkowo osoba taka jeżeli już podejmuje się prowadzenia tych spraw powinna robić z to z najwyższą starannością. Osoba taka musi także jak najszybciej zawiadomić osobę, której prowadzi sprawy o tym fakcie. Nie mamy natomiast do czynienia z prowadzeniem cudzych spraw bez zlecenia jeżeli strony zawarły stosowną umowę, także w formie ustnej lub gdy mocodawca upoważnił pełnomocnika do działania w swoim imieniu.

Obowiązki po zakończeniu prowadzenia sprawy 

Po zakończeniu danej sprawy prowadzonej bez zlecenia prowadzący tę sprawę zgodnie z przepisami prawa cywilnego powinien zwrócić osobie, której sprawy prowadził wszystko co uzyskała w związku z ww. czynnościami dla ww. osoby. W takim przypadku musi również złożyć tej osobie stosowny rachunek. Instytucja ta działa również w drugą stronę. Jeżeli prowadzący zlecenie zaciągnął zobowiązania lub poczynił nakłady w związku z prowadzona sprawą ma prawo żądać od osoby, której sprawy prowadził odpowiednio zwolnienia z tych zobowiązań oraz zwrotu ww. nakładów. W tym przypadku warunkiem jest jednak to, aby prowadzący sprawę działał zgodnie ze swoimi obowiązkami wynikającymi z kodeksu cywilnego, zasadami współżycia społecznego, a także przyjętymi w danych stosunkach obyczajami, a także z uwzględnieniem wymogów wynikających z zachowania należytej staranności przy wykonywanych czynnościach. W przypadku powstania sporu w tym zakresie sprawę rozstrzygnie niezawisły Sąd, przed którym obie strony mogą być reprezentowane przez prawników korporacyjnych (adwokaci i radcy prawni). W przypadku gdy prowadzący zlecenie działał wbrew woli osoby, której sprawy prowadzi jest również odpowiedzialny za szkodę powstałą przy prowadzeniu tej sprawy. W przypadku gdy osoba, której sprawa dotyczy potwierdzi czynności dokonane przez prowadzącego zlecenie stosunek taki traktuje się jako zlecenie. Pewne odrębności  obowiązują w przypadku ratowanie cudzego dobra.

Więcej informacji 

Jeżeli ten artykuł nie wyjaśnił wszystkich twoich wątpliwości związanych z instytucją prowadzenia spraw bez zlecenia i chcesz uzyskać szczegółową poradę prawną w swojej sprawie zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Siedziby Kancelarii znajdziesz w Rzeszowie, Jarosławiu lub Przeworsku. 

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus