Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Przedawnione odsetki

Kiedy wierzytelność się przedawnia?

Jak wiadomo wierzytelności stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu przedawniają się z upływem 10 lat, zaś wierzytelności, która takimi wyrokami nie są stwierdzone przedawniają się z upływem 3 lat jeżeli związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą lub są to świadczenia okresowe, w tym roszczenie o zapłatę odsetek. W wyroku kończącym postępowanie Sąd zwykle zasądza odsetki należne do dnia wydania orzeczenia. Odsetki te przedawniają się dopiero po upływie dekady i to tylko w przypadku gdy bieg terminy przedawnienia nie został przerwany. Inaczej jest w przypadku odsetek należnych już po wydaniu wyroku. Odsetki takie jako, że nie zostały stwierdzono prawomocnym wyrokiem przedawniają się już po trzech latach. Niezależnie od tego w takich sytuacjami wierzyciel kieruje wniosek do komornika o egzekucję również tych przedawnionych odsetek. Wielu dłużników zwraca się wtedy do Komornika o wstrzymanie egzekucji co nie odnosi i odnieść nie może żadnego skutku z uwagi na fakt, że to wierzyciel, a nie organ egzekucyjny jest dysponentem wniosku o wszczęcie egzekucji oraz określenia jej zakresu. Komornik nie jest uprawniony do badania zarzutu przedawnienia. Wyłącznie uprawniony do tego jest niezawisły Sąd. W związku z tym w przypadku gdy Komornik prowadzi egzekucję przedawnionych odsetek dłużnik ma prawo do złożenia tak zwanego powództwa opozycyjnego, w którym żądać będzie pozbawienia tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności w części przedawnionych na dzień złożenia wniosku odsetek. W takim przypadku, jeżeli powództwo dłużnika zostanie uznane za zasadne przez Sąd będzie on mógł się domagać od wierzyciela również zwrotu kosztów procesu, w tym wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, który sporządził pozew oraz reprezentował dłużnika na rozprawie.

Jak złożyć powództwo opozycyjne 

Przed złożeniem powództwa opozycyjnego należy się upewnić, czy ww. odsetki rzeczywiście uległy przedawnieniu. W tym celu najlepiej zapoznać się z treścią wyroku lub nakazu zapłaty, który stanowił podstawę do wszczęcia egzekucji. Dodatkowa należy zapoznać się z aktami prowadzonego przez Komornika postępowania egzekucyjnego, aby upewnić się, że bieg przedawnienia zaległych odsetek nie uległ przerwaniu. Przerwanie biegu przedawnienia następuje przez każdą czynność przed Sądem lub innym organem uprawnionym do rozpatrzenia sprawy. Weryfikacja tych okoliczności pozwoli dłużnikowi na uchronienie się przed ewentualnymi bezcelowymi kosztami związanymi z procedurą sądowa.

Pomoc Kancelarii 

W swojej praktyce pomagam dłużnikom w toku postępowania egzekucyjnego. W przypadku gdy zarzutu dłużnika co do egzekucji należności będzie zasadny wierzyciela musi liczyć się z tym, że obciążają go koszty jej prowadzenia. Na spotkanie z prawnikiem możesz umówić się w Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus