Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Przedsiębiorca

Jak definiować przedsiębiorcę? 

Definicję przedsiębiorcy zawiera kilka ustaw. Na potrzeby niniejszego artykułu zostanie umówione ww. pojęcie na gruncie kodeksu cywilnego. Przedsiębiorcą mogą być trzy rodzaje podmiotów prawa. Przede wszystkim są to osoby fizyczne, czyli po prostu ludzie. Drugą kategoria są osoby prawne, np. spółki kapitałowe, zaś do ostatniego rodzaju podmiotów należą jednostki organizacyjne, które de facto nie posiadają osobowości prawnej, lecz wyłącznie zdolność prawną (np. spółki osobowe prawa handlowego, w szczególności spółka jawna). Kolejnym warunkiem aby móc uznać dany podmiot za przedsiębiorcę jest to, aby prowadził on działalność gospodarczą lub zawodową. Również pojęcie działalności gospodarczej jest w sposób nieco odmienny definiowane na gruncie różnych gałęzi prawa. Należy stwierdzić, że z działalnością gospodarczą mamy do czynienia wówczas gdy ma ona charakter ciągły.

Znacznie statusu przedsiębiorcy 

Uznanie za przedsiębiorcę ma istotne znaczenie. Po pierwsze ze względu na fakt, iż uzyskanie takiego statusu łączy się z obowiązkiem spełnienia określonych wymogów formalnoprawnych, takich jak rejestracja w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Ponadto traktowanie jako przedsiębiorcę, a nie Konsumenta rodzi za sobą daleko idące skutki w zakresie zawieranych umów. Przedsiębiorca nie może bowiem korzystać ze szczególnych uprawnień przysługujących Konsumentom. Więcej informacji znajdziesz w biurze Kancelarii w Rzeszowie, Jarosławiu oraz Przeworsku.

Nazwa firmy, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność 

Przedsiębiorca działa pod firmą, oznacza to, że na wszelkich dokumentach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej powinien ujawniać brzmienie swojej firmy. W przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualna działalność gospodarczą brzmienie firmy musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy, dodatkowo może zawierać inne słowa, z tym zastrzeżeniem, że nazwa firmy nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku osób prawnych ich firmą jest ich nazwa. Firma co do zasady nie może być zbyta. jednak inny przedsiębiorca może posługiwać się naszą firmą. Warunkiem jest w tym przypadku to, abyśmy wyrazili na to zgodę. Dodatkowo brzmienie firmy powinno w sposób wystarczający wyróżniać się od innych firm działających na tym samym rynku. Nie może zatem dojść do przypadku, że dwie firmy działające na tym samym rynku będą miały tę samą nazwę. Firma przedsiębiorcy podlega ochronie prawnej na zasadach określonych w art. 4310 kodeksu cywilnego. W przypadku naruszenia prawa do firmy poszkodowany może złożyć stosowane powództwo do Sądu, które przygotować może także adwokat lub radca prawny.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus