Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Przedsiębiorca

Jak definiować przedsiębiorcę? 

Definicję przedsiębiorcy zawiera kilka ustaw. Na potrzeby niniejszego artykułu zostanie umówione ww. pojęcie na gruncie kodeksu cywilnego. Przedsiębiorcą mogą być trzy rodzaje podmiotów prawa. Przede wszystkim są to osoby fizyczne, czyli po prostu ludzie. Drugą kategoria są osoby prawne, np. spółki kapitałowe, zaś do ostatniego rodzaju podmiotów należą jednostki organizacyjne, które de facto nie posiadają osobowości prawnej, lecz wyłącznie zdolność prawną (np. spółki osobowe prawa handlowego, w szczególności spółka jawna). Kolejnym warunkiem aby móc uznać dany podmiot za przedsiębiorcę jest to, aby prowadził on działalność gospodarczą lub zawodową. Również pojęcie działalności gospodarczej jest w sposób nieco odmienny definiowane na gruncie różnych gałęzi prawa. Należy stwierdzić, że z działalnością gospodarczą mamy do czynienia wówczas gdy ma ona charakter ciągły.

Znacznie statusu przedsiębiorcy 

Uznanie za przedsiębiorcę ma istotne znaczenie. Po pierwsze ze względu na fakt, iż uzyskanie takiego statusu łączy się z obowiązkiem spełnienia określonych wymogów formalnoprawnych, takich jak rejestracja w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Ponadto traktowanie jako przedsiębiorcę, a nie Konsumenta rodzi za sobą daleko idące skutki w zakresie zawieranych umów. Przedsiębiorca nie może bowiem korzystać ze szczególnych uprawnień przysługujących Konsumentom. Więcej informacji znajdziesz w biurze Kancelarii w Rzeszowie, Jarosławiu oraz Przeworsku.

Nazwa firmy, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność 

Przedsiębiorca działa pod firmą, oznacza to, że na wszelkich dokumentach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej powinien ujawniać brzmienie swojej firmy. W przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualna działalność gospodarczą brzmienie firmy musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy, dodatkowo może zawierać inne słowa, z tym zastrzeżeniem, że nazwa firmy nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku osób prawnych ich firmą jest ich nazwa. Firma co do zasady nie może być zbyta. jednak inny przedsiębiorca może posługiwać się naszą firmą. Warunkiem jest w tym przypadku to, abyśmy wyrazili na to zgodę. Dodatkowo brzmienie firmy powinno w sposób wystarczający wyróżniać się od innych firm działających na tym samym rynku. Nie może zatem dojść do przypadku, że dwie firmy działające na tym samym rynku będą miały tę samą nazwę. Firma przedsiębiorcy podlega ochronie prawnej na zasadach określonych w art. 4310 kodeksu cywilnego. W przypadku naruszenia prawa do firmy poszkodowany może złożyć stosowane powództwo do Sądu, które przygotować może także adwokat lub radca prawny.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus