Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Przekaz świadczenia

Czym jest przekaz? 

 Przekaz to instytucja prawa cywilnego stanowiąca jeden z wyjątków od zasady kauzalności czynności prawnych. Instytucja przekazu była uregulowana w ustawodawstwie przedwojennym, w kodeksie zobowiązać i powróciła do prawodawstwa polskiego po przemianach ustrojowych. Aktualnie przekaz jest uregulowany w art. 9211 kodeksu cywilnego. Instytucja przekazu polega na tym, że jedna osoba zwana przekazującym poleca drugiej osobie zwanej przekazicielem spełnienia pokreślonego świadczenia na rzecz trzeciej osoby zwanej odbiorcą przekazu.

Kiedy przekaz znajduje zastosowanie?

  Możliwość zastosowania instytucji przekazu wynika z faktu, że w obrocie prawnym zasadą jest to, że dłużnik nie musi wykonać świadczenia osobiście, chyba że wynika to z jego istoty lub treści stosunku prawnego. Dla przykładu jeżeli dostawca jest zobowiązany zapłacić kwotę 100 000 zł tytułem zapłaty za towar producentowi, a jednocześnie jest uprawniony do żądania zapłaty kwoty 100 000 zł tytułem dostawy za towar od sprzedawcy to wówczas strony mogą umówić się tak, że sprzedawca dokona zapłaty bezpośrednio do rąk producenta. W innymi przypadku sprzedawca dokonałby zapłaty na rzecz dostawcy, który przekazał by te środki producentowi. W wyniku zastosowania tej instytucji ma miejsce pewne uproszczenie w obrocie gospodarczym. W takiej sytuacji gdy dojdzie do zapłaty przez przekaziciela wygaśnie zarówno wierzytelność producenta względem dostawcy, jak i wierzytelność dostawcy względem sprzedawcy. Oczywiście nie istnieje możliwość zastosowania tej instytucji gdy świadczenie może zostać spełnione przez dłużnik wyłącznie osobiście. Dodatkowo koniecznym jest to, aby świadczenia będące przedmiotem stosunku przekazu były tego samego rodzaju, np. świadczenia pieniężne. Przekaz nie wymaga natomiast wyrażenia zgody przez odbiorcę przekazu. Przekaz jest jednostronną czynnością prawną przekazującego dla której prawodawca nie zastrzega formy szczególnej. Oczywiście w praktyce obrotu warto jest, aby upoważnienie do przekazu było sporządzone w formie pisemnej.

Odwołanie przekazu

  Przekaz może być odwołany jednak w ściśle określonym terminie. Termin ten jest określony przez moment spełnienia przekazu lub jego przyjęcia. Oświadczenie o odwołaniu przekazu powinno być złożone przekazicielowi, a dla bezpieczeństwa obrotu również odbiorcy przekazu. Oświadczenie takie może sporządzić dla zainteresowanego również adwokat lub radca prawny.

Indywidualna porada

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga podmiotom gospodarczym w zakresie instytucji przekazu oraz innych czynności prawnych o kazualnym charakterze. Zapraszamy do kontaktu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus