Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Przewaga kontraktowa w umowie kontraktacji

Istota umowy kontraktacji

Umowa kontraktacji należy do umów nazwanych, których regulacja znajduje się w kodeksie cywilnym. Niezależnie od tego umowa ta jest regulowana również przepisami odrębnymi. W przypadku umowy kontraktacji zasadą jest to, że stroną silniejszą ekonomicznie jest odbiorca produktów rolnych. Wynika to z faktu, że podmiot taki prowadzi zwykle działalność gospodarczą na dużą skalę. W związku z tym aktem bardzo często podmiot ten ma możliwość narzucania niekorzystnych warunków umowy drugiej stronie. Zasadą jest to, że umowa kontraktacji może zawierać dowolne postanowienia, o ile nie są one sprzeczne z prawem, czy zasadami współżycia społecznego tak jak w przypadku każdej umowy. W umowie kontraktacji istnieją jednak dalej idące ograniczenia wynikające przede wszystkim z rozporządzeń unijnych oraz zaimplementowanych do polskiego porządku prawego dyrektyw wspólnotowych. Celem tych przepisów jest ochrona słusznych interesów rolników dostarczających towar. Potrzeba taka zachodzi wobec osłabionej pozycji ekonomicznej tych pomiotów.

Wymogi, w zakresie umowy kontraktacji

Umowa kontraktacji zgodnie z rozporządzeniem unijnym powinna zostać sporządzona na piśmie i to jeszcze zanim dojdzie do realizacji tej umowy. W umowie tej nie mogą znajdować się postanowienia, które prowadziły by do nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej odbiorcy. Takim postanowieniem jest w szczególności przyznanie tylko jednej stronie możliwości jednostronnego rozwiązania umowy. Umowa taka musi natomiast zawierać dokładne określenie ilości, jakości dostarczanych towarów oraz termin dostawy. W ww. dokumencie powinny znajdować szczegółowe informacje dotyczące ceny produktów będących przedmiotem umowy z określeniem terminu i całej procedury płatności. Rozporządzenie nakłada również obowiązek uwzględnienia kwestii związanych z wystąpieniem siły wyższej. Chodzi tutaj o przypadki gdy w skutek siły wyższej strona nie mogła wywiązać się z umowy. Przykładem siły wyższej jest kataklizm naturalny. Strony powinny również wskazać miejsce dostawy. W przypadku gdy umowa nie zostanie sporządzona w formie pisemnej istnieje możliwość nałożenia na odbiorcę płodów rolnych bardzo wysokiej kary. To samo dotyczy sytuacji gdy umowa co prawda została sporządzona w formie pisemnej, ale nie zawiera elementów, o których mowa powyżej. W celu analizy takiej umowy można zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego.

Pomoc prawna dla rolników

Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie świadczy pomoc zarówno dla rolników jak i dla odbiorców płodów rolnych. Dokonujemy analizy zawieranych umów pod względem spełnienia przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz interesów naszych klientów.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus