Pułapki w umowach telekomunikacyjnych

Umowy telekomunikacyjne

W dzisiejszych czasach praktycznie każdy korzysta z usług telekomunikacyjnych. Umowy na świadczenie tego rodzaju usług są zwykle bardzo skomplikowane i obszerne. Dlatego właśnie przed ich podpisaniem warto skonsultować się z prawnikiem zwłaszcza gdy określone postanowienia takich umów są niezrozumiałe dla Konsumenta. W praktyce umowy takie są sporządzone w bardzo zawiły sposób z wykorzystaniem wielu definicji legalnych sformułowanych w umowie.

Kontrowersyjne reklamy 

  Ostatnio bardzo popularne są reklamy operatorów, które informują, że oferują oni Internet bez limitu transferu danych. Jest to ewidentne wprowadzenie w błąd Klienta, jeżeli po przekroczeniu określonej ilości danych prędkość pobierania spada do wysokości, która uniemożliwia normalne korzystanie z Internetu. Normalne korzystanie z Internetu jest co do zasady możliwe przy prędkości co najmniej 0,5 mega bajtów na sekundę w zakresie pobierania danych. Na rynku żaden z operatorów co do zasady nie oferuję Internetu bez limitu transmisji z maksymalną prędkością pobierania. Dlatego właśnie przed podpisaniem umowy z dostawcą Internetu mobilnego warto skonsultować się zarówno z prawnikiem jak i specjalistą w dziedzinie IT.

Naruszanie praw Konsumentów 

  Jeżeli chodzi o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie wykonywania oraz odbierania połączeń telefonicznych to należy uważać na różnego rodzaju pakiety, które są aktywowane automatycznie bez wiedzy Konsumenta. W związku z tym zagrożeniem przy podpisaniu umowy z operatorem należy żądać, aby wszelkiego rodzaju usługi dodatkowe zostały wyłączone. W takiej sytuacji przedsiębiorca lub konsument mogą być zaskoczeni wyższą niż spodziewaną wartością faktury wystawionej przez operatora.  Bardzo często się zdarza, że przedsiębiorcy z uwagi na brak czasu nie decydują się na złożenie reklamacji pomimo, iż ich żądanie jest w sposób oczywisty zasadne. Operatorzy korzystają tutaj na fakcie, że sporne kwoty są stosunkowo niskie, dlatego też dla podmiotu gospodarczego nie jest opłacalnym wytaczanie przeciwko operatorowi sprawy sądowej. Należy jednak stwierdzić, że roszczenia przedsiębiorcy najczęściej są uwzględniane na etapie reklamacji. W przypadku konsumentów pomoc prawną w zakresie sporów z operatorami telekomunikacyjnymi udziela, w szczególności Federacja Konsumentów. Dodatkowo istnieją organy, których celem jest kontrola przedsiębiorców działających w branży telekomunikacyjnej pod względem napuszania zbiorowych interesów konsumentów. Organem takim jest, w szczególności Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kontakt z Nami

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga konsumentom i przedsiębiorcom w sporach wynikających z nieuczciwych praktyk stosowanych przez operatorów komunikacyjnych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.