Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Renta z tytułu uszczerbku na zdrowiu

Kiedy należy się renta?

W przypadku wypadku komunikacyjnego lub błędu medycznego co do zasady dochodzi do uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego. Uszczerbek na zdrowi nie zawsze, ale bardzo często może powodować czasową lub trwałą niezdolność do pracy. W związku z tym poszkodowany ponosi szkodę majątkową, która wyrażą się w zmniejszeniu jego możliwości zarobkowych lub zwiększeniu wydatków. W takim przypadku poszkodowany powinien domagać się nie tylko zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, ale także odszkodowanie. Odszkodowanie to może mieć formę jednorazową. Dotyczy to kosztów związanych z leczeniem. Istnieje także możliwość uzyskania od pozwanego kwoty potrzebnej do pokrycia tych kosztów. Warto również zaznaczyć, że w przypadku podjęcia przez poszkodowanego leczenie istnieje możliwość znacznego ograniczenia rozmiarów szkody.

Wysokość renty

Wysokość świadczenia okresowego w postaci renty jest przede wszystkim uzależniona od możliwości zarobkowych osoby poszkodowanej. Wynika to z faktu, że osoba odpowiedzialna za szkodę jest zobowiązana do naprawy rzeczywiście poniesionej szkody. W niektórych sytuacjach jednak osoba poszkodowana może nie mieć żadnych możliwość zarobkowych w praktyce. Tak jest w przypadku emerytów i rencistów, którzy co do zasady nie podejmują pracy. Nie zmienia to jednak faktu, że w skutek uszczerbku na zdrowiu ponieśli oni szkodę. Szkoda ta wyrażą się miedzy innymi w tym, że w skutek uszczerbku na zdrowiu osoby takie mogły stać się niezdolne do samodzielnej egzystencji. W takich przypadkach osoba taka musi korzystać z fachowej opieki opiekuna medycznego lub pielęgniarki.

Zasady płatności renty okresowej

W przypadku zasądzenia renty należy również określić termin jej płatności. Renta ta ma bardzo podobny charakter do obowiązku alimentacyjnego. Termin płatności takiej renty jest zazwyczaj określony z góry do piątego każdego miesiąca. W przypadku zwłoki z płatnościom renty uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek za opóźnienie. Kwota renty w przypadku gdy jest ona przyznawana w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji jest uzależniona od zakresu pomocy, której potrzebuje poszkodowany. Nie zmienia to faktu, że w związku z uszczerbkiem na zdrowiu osoba taka nie będzie mogła wykonywać wielu czynności, w szczególności uprawiać sportu.

Pomoc prawna poszkodowanym

W naszej praktyce prowadzimy sprawy o odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych oraz błędów medycznych. Kancelaria stara się pomóc osobą poszkodowanym w celu uzyskania jak najwyższej kwoty odszkodowania. Nasze biura znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu, Rzeszowie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus