Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Roszczenia pomiędzy posiadaczem, a właścicielem

Posiadanie, a własność

 Posiadanie jest odrębnym w stosunku do własności pojęciem. W języku potocznym te sformułowania bardzo często są utożsamiane, jednak w rzeczywistości posiadanie jest wyłącznie pewnym stanem faktycznym, zaś własność to stan prawny. Oczywiście posiadanie rodzi ze sobą pewne skutki prawne, jednak skutki te nie są tak daleko idące jak w przypadku własności.

Prawa posiadacza i właściciela 

  Przede wszystkim w przypadku, gdy dany podmiot prawa posiada nieruchomość, która nie jest jego własnością i nie łączy go żaden stosunek obligacyjny z jego właścicielem (np. umowa najmu, dzierżawy, bezpłatnego użyczenia) to wówczas temu właścicielowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy. Zagadnienie to reguluje art. 224 kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy nie jest natomiast należne w sytuacji gdy posiadacz samoistny pozostawał w dobrej wierze. Dobra wiara w tym przypadku oznacza brak świadomości o rzeczywistym stanie prawnym nieruchomości. Dla przykładu samoistny posiadacz był przekonany, że jest właścicielem nieruchomości, jednak z uwagi na fakt, iż akt notarialny na podstawie którego to nabycie miało nastąpić był nieważny właścicielem rzeczy był ktoś inny. Dodatkowo posiadacza taki nie jest odpowiedzialny za zużycie i zniszczenie rzeczy. Inaczej jest w przypadku posiadacza w złej wierze, który ponosi odpowiedzialność  za takie okoliczności. Jeżeli chodzi o pożytki z rzeczy, np. płody rolne z nieruchomości (pożytki naturalne) posiadacz w dobrej wierze ma do nich prawo jeżeli zostaną odłączone od rzeczy w okresie gdy pozostawała ona w jego posiadaniu. To samo dotyczy pożytków cywilnych, np. wynagrodzenia z tytułu dzierżawy. W takim przypadku decydującym terminem jest wymagalność takich pożytków. Należy jednak wskazać, że w chwili powzięcia przez posiadacza w dobrej wierze informacji o wytoczeniu przeciwko niemu powództwo o wydanie rzeczy jest on traktowany co do zasady jako posiadacz w zlej wierze. Nie oznacza to jednak w każdym przypadku, że w takiej złej wierze posiadacz ten pozostaje, gdyż może nie zgadzać się ze stanowiskiem pozwu. W takiej sytuacji powinien on jednak liczyć się z możliwością nałożenia obowiązku zwrotu rzeczy. Za uszkodzenie, utratę lub zużycie rzeczy posiadacz w dobrej wierze odpowiada wówczas na zasadzie winy.

Jak uzyskać poradę? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sprawami z zakresu ochrony posiadania oraz własności. Sprawy te dotyczą zwykle nieruchomości, gdyż rzeczy takie co do zasady posiadają dużą wartość majątkową. Spory w tym zakresie mogą być załatwiane  polubownie lub w drodze postępowania sądowego.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus