Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Roszczenia z tytułu błędu medycznego

Specyfika spraw z zakresu dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego 

 Sprawy w zakresie ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej, z tytułu błędu medycznego są wyjątkowo skomplikowane. W sprawach tych najczęściej decydującą rolę odrywa opinia biegłego specjalisty z zakresu medycyny. W pozwie o odszkodowanie i zadośćuczynienie należy w sposób prawidłowy sformułować żądania, tak aby w sposób należyty zabezpieczyć  interesy powoda. Samo określenie wysokości odszkodowania, czy zadośćuczynienia jest bardzo trudne.

Czego może żądać przed Sądem poszkodowany? 

  Przede wszystkim poszkodowany w wyniku błędu medycznego może żądać pokrycia wydatków, które rzeczywiście poniósł w związku z leczeniem. Wydatki takie mogą być udokumentowane rachunkami, czy fakturami za świadczenie usług medycznych. Powód może także domagać się zwrotu kosztów dojazdu i w tym zakresie powołać dowodu w postaci rachunków za benzynę lub biletów. Oprócz rzeczywiście poniesionych kosztów powód może żądać również odszkodowania z tytułu utraconych korzyści. W tym zakresie powód może domagać się zapłaty kwot, które uzyskałby z tytułu pracy zarobkowej, czy prowadzenie działalności gospodarczej gdyby nie doszło do błędu medycznego. Przy ustaleniu wysokości tego odszkodowania Sąd bierze pod uwagę faktyczne dochody uzyskiwane przez poszkodowanego przed zajściem zdarzenia uzasadniające  odpowiedzialność pozwanego oraz możliwości zarobkowe powoda. Możliwości zarobkowe powoda są uzależnione od wieku, jego sprawności fizycznej, czy też posiadanych kwalifikacji zawodowych. Ponadto powód powinien domagać się zadośćuczynienia za straty o charakterze niemajątkowym, takie jak niemożliwość prowadzenia aktywnego trybu życia, czy uprawiania określonego sportu. Powód ma prawo do żądania od pozwanego także renty z tytułu utraty zdolności do pracy lub zwiększenia potrzeb. Powód może tym przypadku żądać określonej kwoty za okres poprzedzający wniesienie powództwa oraz stałej miesięcznej renty za okres od dnia wniesienia pozwu.

Dodatkowo roszczenia uprawnionego 

  W powództwach  z tytułu błędów medycznych warto również żądać, aby Sąd ustalił odpowiedzialności pozwanego za szkody, które mogą powstać w przyszłości w związku z popełnionymi błędami medycznymi. Uwzględnienie takiego żądania przez Sąd umożliwia powodowi skuteczne dochodzenie roszczeń w przyszłości, gdy ujawnią się kolejne skutki popełnionych błędów medycznych. Takie rozstrzygnięcie ma również wpływ na ewentualne przedawnienie roszczeń z tego tytułu.

Masz więcej pytań? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie prowadzi również postępowania dotyczące ustalenia odpowiedzialności za błędy medyczne serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus