Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Rozłożenie na raty należności sądowych

Odpłatność postępowania sądowego

Postępowanie cywilne jest co do zasady odpłatne. W niektórych przypadkach strona nie jest w stanie ponieść tych należności ze względu na trudną sytuację finansową, a wówczas może ubiegać się o rozłożenie jej na raty możliwe do spłaty. Kwestię związaną z omawianą powyżej materią reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Rozłożenie na raty może nastąpić wyłącznie na wniosek dłużnika, a więc nie ma możliwości, aby Sąd w tym zakresie działał z urzędu. Kolejnym warunkiem jest to, aby sytuacja dłużnika nie miała charakteru krótkotrwałego, a trwała dłuższy czas. Sytuacja dłużnika musi w tym przypadku prowadzić do tego, że przymusowe ściągniecie od dłużnika tych należności doprowadziłoby do wyjątkowo ciężkich skutków dla dłużnika. Za wyjątkowo ciężkie skutki dla dłużnika należy uznać sytuację gdy dłużnik i jego rodzina zostanie pozbawiony podstawowych środków egzystencji.

Ograniczenia w przypadku rozłożenia na raty

Przy rozłożenie ww. płatności na raty obowiązują jednak pewne ograniczenia. Przede wszystkim zgodnie z przepisami ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w tym zakresie między innymi nie może być rozłożona na raty należność sądowa w kwocie niższej niż 90 zł. Jest to zrozumiałe gdyż kwota ta ze względu na swoją wysokość jest zbyt niska. Dodatkowo w przypadku gdy Sąd rozłoży dłużnikowi płatności na raty dłużnik musi w terminie uiszczać i to dobrowolnie określone raty, bowiem w przypadku zwłoki cała należność sądowa staje się natychmiast wymagalna, co oznacza, że rozłożenie na raty utraciło byt prawny wskutek negatywnego zachowania dłużnika.

Wniosek o rozłożenie na raty należności sądowych

Wniosek o rozłożenie należności sądowych na raty może sporządzić zarówno sam interesowany jak i reprezentujący go adwokat lub radcy prawnego. Do wniosku tego w interesie samego zainteresowanego należy dołączyć dokumenty potwierdzające jego trudną sytuacją majątkową. Do dokumentów tych należy zaświadczenie o otrzymywanych zarobkach lub też zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i braku ofert pracy. Na trudną sytuacją majątkową może również wpływać stan zdrowia dłużnika i osób, które pozostają na jego utrzymaniu, dlatego do ww. wniosku można dołączyć zaświadczenia lekarskie czy karty leczenia szpitalnego.

Pomoc prawna Kancelarii w Jarosławiu 

Jeżeli chcesz uzyskać pomoc w sporządzeniu wniosku o rozłożenie należności sądowych  w postępowaniu cywilnym na raty zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Złożenie przedmiotowego wniosku w terminie może Cię uchronić od wyjątkowo ciężkich skutków egzekwowania ww. należności na drodze postępowania egzekucyjnych prowadzonego przez Komornika.  

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus