Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Rozłożenie na raty należności sądowych

Odpłatność postępowania sądowego

Postępowanie cywilne jest co do zasady odpłatne. W niektórych przypadkach strona nie jest w stanie ponieść tych należności ze względu na trudną sytuację finansową, a wówczas może ubiegać się o rozłożenie jej na raty możliwe do spłaty. Kwestię związaną z omawianą powyżej materią reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Rozłożenie na raty może nastąpić wyłącznie na wniosek dłużnika, a więc nie ma możliwości, aby Sąd w tym zakresie działał z urzędu. Kolejnym warunkiem jest to, aby sytuacja dłużnika nie miała charakteru krótkotrwałego, a trwała dłuższy czas. Sytuacja dłużnika musi w tym przypadku prowadzić do tego, że przymusowe ściągniecie od dłużnika tych należności doprowadziłoby do wyjątkowo ciężkich skutków dla dłużnika. Za wyjątkowo ciężkie skutki dla dłużnika należy uznać sytuację gdy dłużnik i jego rodzina zostanie pozbawiony podstawowych środków egzystencji.

Ograniczenia w przypadku rozłożenia na raty

Przy rozłożenie ww. płatności na raty obowiązują jednak pewne ograniczenia. Przede wszystkim zgodnie z przepisami ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w tym zakresie między innymi nie może być rozłożona na raty należność sądowa w kwocie niższej niż 90 zł. Jest to zrozumiałe gdyż kwota ta ze względu na swoją wysokość jest zbyt niska. Dodatkowo w przypadku gdy Sąd rozłoży dłużnikowi płatności na raty dłużnik musi w terminie uiszczać i to dobrowolnie określone raty, bowiem w przypadku zwłoki cała należność sądowa staje się natychmiast wymagalna, co oznacza, że rozłożenie na raty utraciło byt prawny wskutek negatywnego zachowania dłużnika.

Wniosek o rozłożenie na raty należności sądowych

Wniosek o rozłożenie należności sądowych na raty może sporządzić zarówno sam interesowany jak i reprezentujący go adwokat lub radcy prawnego. Do wniosku tego w interesie samego zainteresowanego należy dołączyć dokumenty potwierdzające jego trudną sytuacją majątkową. Do dokumentów tych należy zaświadczenie o otrzymywanych zarobkach lub też zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i braku ofert pracy. Na trudną sytuacją majątkową może również wpływać stan zdrowia dłużnika i osób, które pozostają na jego utrzymaniu, dlatego do ww. wniosku można dołączyć zaświadczenia lekarskie czy karty leczenia szpitalnego.

Pomoc prawna Kancelarii w Jarosławiu 

Jeżeli chcesz uzyskać pomoc w sporządzeniu wniosku o rozłożenie należności sądowych  w postępowaniu cywilnym na raty zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Złożenie przedmiotowego wniosku w terminie może Cię uchronić od wyjątkowo ciężkich skutków egzekwowania ww. należności na drodze postępowania egzekucyjnych prowadzonego przez Komornika.  

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus