Rozwiązanie umowy dożywocia

Na czym polega umowa dożywocia? 

 Jak wiadomo istota umowy dożywocia polega co do zasady na tym, że jedna osoba przenosi na rzecz drugiej osoby własność nieruchomości w zamian za zapewnienie dożywotniego utrzymania (zapewnienie mieszkania, jedzenia itd.). Umowa taka jest zawierana w formie aktu notarialnego, a jej rozwiązanie z pewnymi wyjątkami nie jest możliwe. W przeciwieństwie do umowy darowizny osoba przenosząca własność nieruchomości nie może odwołać takiego oświadczenia w przypadku rażącej niewdzięczności. Zagadniecie to jest istotne gdyż bardzo często darowizna z poleceniem ustanowienia dożywotniej służebności mieszkania jest mylona w praktyce z umową dożywocia.

Rozwiązanie umowy dożywocia

  Rozwiązania umowy dożywocia nie powoduje przeniesienie własności nieruchomości, która jest obciążona tym prawem. Nowy właściciel jest odpowiedzialny za realizację prawa dożywocia, a dodatkowo odpowiedzialność taką posiada poprzedni właściciel. Strony mogą również ukształtować dowolnie treść stosunku prawnego, o ile nie sprzeciwia się to obowiązującym przepisom. Dlatego właśnie strony mogą zmienić treść przedmiotowego stosunku prawnego i w tym celu zawrzeć nową umowę w formie aktu notarialnego. W wyjątkowych przypadkach istnieje także możliwości rozwiązania umowy dożywocia lub zmiana jej treści przez Sąd. Dotyczy to sytuacji, gdy pomiędzy stronami ww. umowy wytworzyły się tego rodzaju relację, że ich osobista styczność nie jest możliwa. Dla przykładu, jeżeli pomiędzy dożywotnikiem, a właścicielem nieruchomości dojdzie do poważnego konfliktu to z oczywistych przyczyn nie mogą oni zamieszkiwać razem. Konflikt taki może być spowodowany przez jedną ze stron lub być zupełnie niezawiniony. Przesłanką rozwiązania umowy jest to, aby umowa dożywocia nie mogła być wykonywana. Rozwiązanie umowy dotyczy wyłącznie sytuacji wyjątkowych. Skutkiem rozwiązanie takiej umowy jest zwrot wzajemnie otrzymanych świadczeń. Oznacza to, że na podstawie wyroku Sądu własności nieruchomości zostanie ponownie przeniesiona na rzecz dożywotnika, a uprawnienia dożywotnika do żądania dożywotniego utrzymania wygasną. Rozwiązanie takiej umowy jest możliwe wyłącznie wówczas gdy był zbywcą nieruchomości był dożywotnik, a nie osoba trzecia. Gdy nie zachodzi wyjątkowa sytuacja możliwa jest natomiast zamiana prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

Kontakt z Nami 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga w sprawach rzeczowych. Pomoc prawna obejmuje również reprezentację w postępowaniach sądowych, których przedmiotem jest rozwiązanie umowy dożywocia, czy też zmiana dożywocia na dożywotnią rentę. W celu umówienia terminu spotkania wymagany jest kontakt telefoniczny.