Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zadania Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest to instytucja powołana w celu ochrony słusznych praw konsumentów oraz zasad wolnego rynku, w szczególności poprzez przeciwdziałanie praktyką monopolistycznym oraz innym formą nieuczciwej konkurencji. W aspekcie procesowym do zadań tego organu należy przede wszystkim kontrola decyzji procesowych wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tym zakresie Sąd ten rozpoznaje, w szczególności postanowienia wydane przez ww. prezesa na podstawie ustawy o ochronie Konkurencji i Konsumentów. Przedmiotowy Sąd działa w ramach struktur organizacyjnych wchodzących w skład Sądu Okręgowego w warszawie. Nie jest, wcięć to instytucja, która posiada wyodrębnioną strukturę organizacyjną. Sąd ten jest właściwy dla spraw z całej Polski i nie posiada oddziałów zamiejscowych.

Kompetencje Sądu 

  W celu omówienia kompetencji Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów najlepiej jest przedstawić zadania organu, nad którego postanowieniami Sąd ten sprawuje nadzór o charakterze instancyjnym. Prezes ww. jednostki posiada uprawnienia w materii ochrony konkurencji, a w tym zakresie jest odpowiedzialny jest za prowadzenie postępowań antymonopolowych oraz postępowań, których celem jest zapobieżenie procesom koncentracji na rynku. W zakresie ochrony Konsumentów Prezes prowadzi natomiast postępowania dotyczące praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, czy też tez postępowań o uznanie wzorca umownego za niedozwolony. Właśnie takich postępowań jest prowadzonych najwięcej. Prezes ww. Urzędu jest to organ administracji rządowej, dlatego jego decyzje podlegają zaskarżeniu do ww. Sądu.

Prezes SOKiK

  Procedura odwołania od decyzji Prezesa UOKiK przedstawia się następująco. Środek zaskarżenia należy wnieść do Sądu w terminie 1 miesiąca, od dnia w którym doręczono decyzję. Podobnie jak w przypadku innych odwołań zażalenie na decyzje ww. Prezesa składa się za pośrednictwem organu I instancji, który przesyła akta postępowania do Sądu. Odwołanie takie powinno zawierać podstawowe elementy, takie jak oznaczenie strony składającej zażalenie, zaskarżonej decyzji oraz określenie tego czego żąda skarżący (np. uchylenia decyzji) w raz z podaniem podnoszonych zarzutów. Pismo to powinno zawierać również uzasadnienie. Taki środek zaskarżenia może również z w naszym imieniu sporządzić adwokat lub radca prawny.

Kontakt z Nami

  Kancelaria na stronie której się znajdujesz posiada siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy do współpracy Konsumentów oraz przedsiębiorców. W celu rozwiązania problemów prawnych.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus