Służebność gruntowa

Brak dostępu do drogi publicznej 

Często posiadacze jakiegoś gruntu mogą napotkać problem polegający na tym, że nie mogą bezpośrednio z drogi publicznej dostać się do swojej działki. Aby właściciel mógł bez przeszkód korzystać z swojej własności przepisy prawa przywidują ustanowienie służebności gruntowej. Tej instrument prawny odgrywa bardzo ważna rolę w prawidłowym funkcjonowaniu kontaktów i stosunków sąsiedzkich, rodzinnych, a także ma duże znaczenie w wykonywaniu prac o charakterze rolniczym.

Na czym polega służebność gruntowa? 

Służebności gruntowej głównie polega na tym, że osoba posiadająca swoją działkę, która nie znajduje się w sąsiedztwie drogi państwowej będzie miała prawo przejazdu lub przejścia przez inną działkę lub działki aby dostać się do swojej własności. Musi to jednak odbywać się w dokładnie określony sposób, przykładem może być przejścia przez znajdująca się w tym terenie ścieżkę lub umowną drogę.

Treść służebności gruntowej 

Spotykamy się również z sytuacją kiedy służebność gruntowa będzie polegała na tym, właściciel danego gruntu będzie musiał powstrzymać się od pewnego działania lub w jakiś sposób ograniczyć swoje prawo własności np. nie będzie mógł z określonych przyczyn sadzić na swojej działce wysokich drzew. Inna sytuacja może pozwolić na korzystanie w określonym zakresie właścicielowi  innego gruntu z naszej własności np. poprzez zapewnienie mu dostępu do znajdującej się w obszarze naszej działki studni.  Służebność gruntowa może powstać na podstawie umowy zawartej przez zainteresowane strony. Może być także ustanowiona orzeczeniem sądowym lub być wynikiem rozstrzygnięcia decyzji administracyjnej. Istnieje również możliwość, że będzie ona nabyta na podstawie zasiedzenia.

Zasady korzystania ze służebności 

Należy jednak pamiętać, że korzystanie ze służebności  musi odbywać się w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać korzystanie z swojej własności właścicielowi nieruchomości nią obciążonej. Obie strony który ona dotyczy musza wywiązywać się ze swoich praw i obowiązków z niej wynikających zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

Porada prawna w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa rzeczowego i obligacyjnego 

Aby zasięgnąć dokładnej i wyczerpującej porady w zakresie omawianego tematu najlepiej udać się do specjalisty z dziadziny prawa cywilnego -radcy prawnego lub adwokata, który w precyzyjny sposób wyjaśni nam to zagadnienie prawne i pomoże w sytuacji gdy potrzebne nam jest sporządzenie umowy ustanawiającej  służebność gruntową tak aby nasze interesy i potrzeby był jak najlepiej zabezpieczone. Pani Radca Prawny Joanna Orłowska- Pączek udzieli niezbędnej porady prawnej w takich sprawach i w swoich kancelariach w Rzeszowie, Jarosławiu lub Przeworsku.