Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Skarga nadzwyczajna

Od kiedy obowiązuje skarga nadzwyczajna?

Od 3 kwietnia bieżącego roku wchodzi w życie nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. Ustawa ta jest rewolucyjna ze względu na fakt wprowadzenia nowej instytucji w postaci skargi nadzwyczajnej. Skarga ta stanowi zupełnie nowy, nadzwyczajny środek odwoławczy. Z uzasadnienia projektu tej ustawy wynika, że ww. instytucja została wprowadzona w celu usuwania z obrotu prawnego orzeczeń sądów, które już na pierwszy rzut oka cechują się rażącą niesprawiedliwością i pogwałceniem przepisów prawa. Zmiany te należy ocenić pozytywnie, jednak bez wątpienia spowoduje to kolosalne obciążenie pracami Sądu Najwyższego oraz organów uprawnionych do wniesienia ww. skargi. Instytucja ta jest jednak szansą dla ludzi, którzy zostali pokrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości. W obecnym stanie prawnym bowiem nie ma możliwości usunięcia z obrotu nawet tych orzeczeń, które są skrajnie niesprawiedliwe.

Kto i w jakim terminie może wnieść skargę nadzwyczajną?

  Nie każdy zainteresowany może jednak wnieść skargę nadzwyczajną, gdyż to prawo jest zastrzeżone tylko dla podmiotów określonych w ustawie, do których należą między innymi Prokurator Generalny. Zakres przedmiotowy skargi jest natomiast stosunkowo szeroki, gdyż obejmuje większy zakres zarzutów niż w przypadku skargi kasacyjnej. Skargę nadzwyczajną można wnieść w sytuacji gdy jest to konieczne dla zapewnienia praworządności lub sprawiedliwości społecznej. Koniecznym jest także to, aby orzeczenie przeciwko któremu wnoszona jest skarga naruszało zasady, wolności lub prawa określone w Konstytucji. Jest to zrozumiale gdyż to właśnie ten akt prawny stanowi podstawowa gwarancję poszanowania praw człowieka. Alternatywnie orzeczenie takie może  naruszać w sposób rażący prawo. Naruszenie to może być przejawem błędnej interpretacji przepisów lub tez niewłaściwego ich zastosowania. Co więcej skarga może też dotyczyć zarzutów w zakresie niewłaściwego ustalenia stanu faktycznego. Należy jednak stwierdzić, że powinno to dotyczyć sytuacji nadzwyczajnych, a nie tych w których rację obydwu ze stron się równoważą. W przypadku ponownego wniesienia skargi nadzwyczajnej obowiązuje zasada powagi rzeczy osądzonej. Oznacza to, że ten tryb jest ostateczny. Ponowne w wniesienie skargi kasacyjnej w tej samej sprawie jest niedopuszczalne. Skargę nadzwyczajna może co do zasady wnieść w terminie 5 lat od uprawomocnienia orzeczenia, z tym zastrzeżeniem, że w okresie trzech lato wejścia w życie ustawy mogą być wnoszone skargi nadzwyczajne przeciwko orzeczeniom, które uprawomocniły się po 17 października 1997 rW ramach pomocy świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego istnieje możliwość sporządzenia wniosku do podmiotu uprawnionego, np. Prokuratora Generalnego w o wniesienie skargi nadzwyczajnej.

Chcesz wiedzieć więcej?

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie oferuje pomoc w zakresie spraw związanych ze skarga nadzwyczajną. Należy jednak zauważyć, że instytucja ta wchodzi w życie dopiero 3 kwietnia 2018 r. Obecnie trwa vacatio legis nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Warto jednak zapoznać się z nowymi przepisami już teraz. Cały tekst ustawy można znaleźć tutaj. Serdeczne zapraszamy do kontaktu.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus