Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Skierowanie sprawy do mediacji

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego 

 Zgodnie z przepisami postępowania cywilnego Sąd ma prawo do skierowania sprawy do mediacji na każdym etapie postępowania. Ostateczny termin na dokonanie tej czynności wyznacza zamknięcie rozprawy. Należy jednak stwierdzić, że po zamknięciu rozprawy skierowanie do mediacji jest możliwe jeżeli zostanie złożony zgodny wniosek stron w tym zakresie. Obecnie Sądy coraz częściej korzystają z tego uprawnienia zwłaszcza w zakresie spraw o rozwód oraz alimenty. Postanowienie w zakresie skierowania sprawy na etap postępowania mediacyjnego może być wydane zarówno na rozprawie, jak i na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie to nie może być jednak wydane w toku postępowania nakazowego lub upominawczego.  Postępowanie mediacyjne jest dobrowolne dlatego też strona w terminie 7 dni ma prawo odmówić wzięcia udziału w mediacji. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia postanowienia o skierowaniu do mediacji. Odmowa wzięcia udziału w mediacji może być dokonana w piśmie procesowym i wówczas warto dołączyć stosowne uzasadnienie, aby Sąd nie obciążył strony kosztami mediacji.

Kiedy Sąd zwołuje spotkanie informacyjne? 

  Sąd może również skierować sprawę na spotkanie informacyjne. Spotkanie takie może być prowadzone między innymi przez pracownika Sądu lub asystenta sędziego. Na tym spotkaniu strony mogą rozważyć przekazanie sprawy do mediacji. Na posiedzeniu takim strony mogą również zapoznać się ze swoimi stanowiskami w sprawie. Należy stwierdzić, że najlepszym rozwiązaniem jest, gdy posiedzenie takie poprowadził sędzia, asystent sędziego lub referendarz sądowy, gdyż te osoby są odpowiednio przygotowane ze względu na wykształcenie prawnicze.

Kiedy Sąd skieruje sprawę do mediacji? 

  Sąd jest również zobowiązany przed wyznaczeniem pierwszej rozprawy do rozważenia tego, czy celowym będzie skierowanie sprawy do mediacji. Za skierowaniem sprawy do mediacji przemawiają takie okoliczności jak brak podjęcia przez powoda prób polubownego rozwiązania sporu przed wniesieniem powództwa, czy też deklaracja stron, że są gotowe do zawarcia ugody. Jeżeli Sąd uzna to za konieczne w celu określenia zasadności mediacji może wezwać strony do stawienia się w celu przesłuchania na posiedzeniu niejawnym. W swoich założeniach mediacja ma na celu odciążeniu Sadów w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości, dlatego gdy tylko jest szansa na dojście pomiędzy stronami do porozumienia Sądu kierują sprawy do mediacji.

Jak możemy pomóc? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie świadczy usługi również w zakresie reprezentacji stron w toku mediacji. Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach, gdy roszczenie strony jest niepodważalne wskazane jest, aby odmówić wzięcia udziału mediacji, gdyż może ona znacznie wydłużyć postępowanie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus