Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Skutki niestawienia się na rozprawie

Wezwanie na rozprawę 

  W niektórych sytuacjach osoba wezwana na rozprawę lub zawiadomiona o terminie i miejscu odbycia rozprawy nie może lub nie chce brać udziału w rozprawie lub innym jawnym posiedzeniu. Skutki takiego działania są uzależnione od tego jaką role dana osoba pełni w procesie. W niniejszym artykule zostaną omówione skutki nie stawienia się na rozprawę powoda, pozwanego oraz świadka. W przypadku stron możliwe jest stawienie się nie osobiście, ale przez pełnomocnika, którym co do zasady może być adwokat lub radca prawny.

Skutki nieobecności na rozprawie 

  Udział w rozprawie leży w interesie samego pozwanego. W takim bowiem przypadku ma on szansę przedstawić swoje stanowisko oraz dowody na poparcie faktów, na które się powołuje co może przekonać Sąd do oddalenia w całości lub w części dochodzonego powództwa. Jeżeli jednak pozwany się nie stawi Sąd może wydać wyrok zaoczny. W takim przypadku Sąd uznaje za prawdziwe i udowodnione twierdzenia powoda, jeżeli oczywiście nie budzą one uzasadnionych wątpliwości co do zasady prowadzić będzie do uwzględnienia takiego powództwa. Wyrok zaoczny można zaskarżyć w formie sprzeciwu, który wnosi się w terminie 14 dni. Wyrok zaoczny w przeciwieństwie do wyroku wydanego na normalnych zasadach jest z urzędu doręczany pozwanemu podobnie jak nakaz zapłaty wydany  w postępowaniu upominawczym lub nakazowym. Wyrok zaoczny nie będzie natomiast wydany gdy pozwany pisemnie odpowie na pozew, dlatego w takim przypadku od ewentualnego orzeczenia Sądu wydanego na rozprawie pozwanemu będzie przysługiwać apelacja. Sąd nie wyda wyroku zaocznego, gdy pozwany w sposób należy przed rozprawa uzasadni swoje niestawiennictwo. Dowodami na okoliczności, iż pozwany nie mógł stawić się na rozprawę będzie w szczególności kwalifikowane zaświadczenie lekarskie, czy tez wezwanie na inną rozprawę. W przypadku natomiast gdy to powód nie stawi się na rozprawę osobiście lub przez pełnomocnika uznaje się, że odstępuje od powództwa chyba, że wnosił o rozpoznanie sprawy także pod jego nieobecność. Wniosek taki może być zawarty w pozwie lub w odrębnym piśmie procesowym. Na rozprawę mają obowiązek stawić się wezwani świadkowie chociaż spór bezpośrednio ich nie dotyczy. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo świadka może skutkować nałożeniem na niego grzywny lub nawet przymusowym doprowadzeniem. Słuszny wydaje się dlatego postulat, aby urealnić wysokości kosztów zwracanych świadkom z tytułu udziału w rozprawie. Dodatkowo należy wskazać, że nie stawienie się świadka tamuje rozpoznanie sprawy w przeciwieństwie do niestawienia się stron sporu.

Kontakt z Nami

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zapewnia kompleksową reprezentację w Sądzie.  Zapraszamy do kontaktu. 

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus