Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Skutki niestawienia się na rozprawie

Wezwanie na rozprawę 

  W niektórych sytuacjach osoba wezwana na rozprawę lub zawiadomiona o terminie i miejscu odbycia rozprawy nie może lub nie chce brać udziału w rozprawie lub innym jawnym posiedzeniu. Skutki takiego działania są uzależnione od tego jaką role dana osoba pełni w procesie. W niniejszym artykule zostaną omówione skutki nie stawienia się na rozprawę powoda, pozwanego oraz świadka. W przypadku stron możliwe jest stawienie się nie osobiście, ale przez pełnomocnika, którym co do zasady może być adwokat lub radca prawny.

Skutki nieobecności na rozprawie 

  Udział w rozprawie leży w interesie samego pozwanego. W takim bowiem przypadku ma on szansę przedstawić swoje stanowisko oraz dowody na poparcie faktów, na które się powołuje co może przekonać Sąd do oddalenia w całości lub w części dochodzonego powództwa. Jeżeli jednak pozwany się nie stawi Sąd może wydać wyrok zaoczny. W takim przypadku Sąd uznaje za prawdziwe i udowodnione twierdzenia powoda, jeżeli oczywiście nie budzą one uzasadnionych wątpliwości co do zasady prowadzić będzie do uwzględnienia takiego powództwa. Wyrok zaoczny można zaskarżyć w formie sprzeciwu, który wnosi się w terminie 14 dni. Wyrok zaoczny w przeciwieństwie do wyroku wydanego na normalnych zasadach jest z urzędu doręczany pozwanemu podobnie jak nakaz zapłaty wydany  w postępowaniu upominawczym lub nakazowym. Wyrok zaoczny nie będzie natomiast wydany gdy pozwany pisemnie odpowie na pozew, dlatego w takim przypadku od ewentualnego orzeczenia Sądu wydanego na rozprawie pozwanemu będzie przysługiwać apelacja. Sąd nie wyda wyroku zaocznego, gdy pozwany w sposób należy przed rozprawa uzasadni swoje niestawiennictwo. Dowodami na okoliczności, iż pozwany nie mógł stawić się na rozprawę będzie w szczególności kwalifikowane zaświadczenie lekarskie, czy tez wezwanie na inną rozprawę. W przypadku natomiast gdy to powód nie stawi się na rozprawę osobiście lub przez pełnomocnika uznaje się, że odstępuje od powództwa chyba, że wnosił o rozpoznanie sprawy także pod jego nieobecność. Wniosek taki może być zawarty w pozwie lub w odrębnym piśmie procesowym. Na rozprawę mają obowiązek stawić się wezwani świadkowie chociaż spór bezpośrednio ich nie dotyczy. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo świadka może skutkować nałożeniem na niego grzywny lub nawet przymusowym doprowadzeniem. Słuszny wydaje się dlatego postulat, aby urealnić wysokości kosztów zwracanych świadkom z tytułu udziału w rozprawie. Dodatkowo należy wskazać, że nie stawienie się świadka tamuje rozpoznanie sprawy w przeciwieństwie do niestawienia się stron sporu.

Kontakt z Nami

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zapewnia kompleksową reprezentację w Sądzie.  Zapraszamy do kontaktu. 

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus