Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Spółka cywilna

Charakter prawny spółki cywilnej 

Spółka cywilna pod względem prawnym nie jest osoba prawną, nie posiada też przyznanej przez przepisy szczególne zdolności prawnej. Istota spółki cywilnej polega na umowie zawartej przez co najmniej dwa podmioty prawa. Celem zawarcie tej umowy jest dążenie do osiągnięcia określonego celu gospodarczego, najczęściej jest to prowadzenie działalności gospodarczej. Spółka ta nie podlega wpisowi do CEIDG, bowiem przedsiębiorcami w tym przypadku są jej „wspólnicy” prowadzący indywidualną działalność gospodarczą. Umowa spółki cywilnej powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem dowodowym. Oznacza to, że niezachowanie tej formy nie będzie skutkować nieważnością czynności, a jedynie powodować będzie pewne ograniczeniach w zakresie dowodzenia do faktu jej zawarcia oraz treści. Zawierając spółkę każda ze stron zwykle wnosi jakiś wkład, może on mieć charakter materialny jak i niematerialny, a także polegać na świadczeniu usług. Co ważne za zobowiązania zaciągnięte w ramach realizacji umowy spółki cywilnej jej wspólnicy odpowiadają solidarnie. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne dla wierzycieli, którzy mogą prowadzić egzekucje świadczenia w całości od każdego ze wspólników. W umowie spółki cywilnej można postanowić, że w przypadku śmierci wspólnika w jego prawa wejdą spadkobiercy zmarłego. W przypadku spółki cywilnej co do zasady każdy z jej wspólników może reprezentować spółkę, co niewyklucia dokonania modyfikacji zasad reprezentacji wspólników przez zgodne postanowienie stron umowy spółki cywilnej. Podobnie udział wspólników w zyskach i stratach spółki w przypadku braku odmiennego postanowienia jest równy. Spółka cywilna może być rozwiązana w przypadku gdy upłynie czas na który została zawarta lub gdy wspólnicy tak postanowią. Istnieje również możliwość rozwiązania spółki bez zgody wszystkich wspólników. Decyzje w tym zakresie podejmuje Sąd do wniosek co najmniej jednego ze wspólników. Jeżeli wspólnik nie chcę uczestniczyć dalej w spółce cywilnej może również wypowiedzieć umowę ww. spółki z zachowaniem terminów określonych w kodeksie cywilny.

Prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej jest bardzo popularne ze względu na mniejszą liczbę formalności związanych z zawarciem umowy takiej spółki w porównaniu do czynności jakie muszą zostać dokonane w przypadku rejestracji spółek handlowych. W swojej praktyce zawodowej pomagam przedsiębiorcom, w tym oferuję obsługę prawną podmiotów gospodarczych takich jak wspólnicy spółki cywilnej. Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie świadczenia usług prawnych przedsiębiorców z całej Polski, z zwłaszcza tych którzy swoje firmy prowadzą na obszarze powiatu rzeszowskiego, jarosławskiego, przeworskiego oraz przemyskiego. Szczegóły dotyczące naszej oferty dla firm znajdują się w zakładce przedsiębiorcy.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus