Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Sprzedaż ratalna

Na czym polega sprzedaż ratalna?

Sprzedaż ratalna  jest szczególną formą umowy sprzedaży znajdującą uregulowanie w kodeksie cywilnym Istotą umowy sprzedaży ratalnej jest to, że zapłata jest odroczona w czasie w ten sposób, że kupujący zobowiązany do zapłacenie części ceny (rat) w poszczególnych okresach czasu. O sprzedaży ratalnej możemy mówić tylko wówczas gdy sprzedający jest przedsiębiorcą i dokonuje sprzedaży rzeczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Na podstawie umowy sprzedaży ratalnej można zbyć ruchomość, w przypadku zatem umowy sprzedaży nieruchomości nie znajdują zastosowania przepisy o sprzedaży ratalnej. Kupującym musi być natomiast osoba fizyczna. Chociaż przepisy nie mówią o tym wprost z ich wykładni wynika, że mamy do czynienia ze sprzedażą ratalną gdy kupujący nabywa rzecz bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dlatego zatem gdy rzecz na raty kupuje przedsiębiorca nie może on korzystać z wymienionych poniżej uprawnień. Elementem  konstytutywnym umowy sprzedaży ratalnej jest również to, aby rzecz sprzedana stałą się własnością kupującego jeszcze zanim zapłaci cenę w całości. W przypadku powstania sporu pomiędzy sprzedawcą, a kupującym można skorzystać z fachowej pomocy prawnej świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego.

Obowiązki kupującego

Co do zasady w przypadku sprzedaży w ratach Konsument dokonuje zapłaty w części, ma jednak prawa do zapłaty również całej kwoty przed terminem wymagalności. W takim przypadku kupującemu przysługuje dodatkowo upoważnienie do odliczenie określonych w art. 585 kodeksu cywilnego odsetek. Oznacza to, że kupujący spełniając swoje świadczenie przed terminem wymagalności może liczyć na obniżenie całości kwoty zobowiązania. W przypadku sprzedaży ratalnej obowiązują również ograniczenia w zakresie wyłączenia możliwości uprawnień konsumenta wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W przypadku sprzedaży ratalnej kupujący jest w szczególnej formie uprzywilejowany w stosunku do przepisów regulujących klasyczną umowę sprzedaży. Prawa sprzedawcy są natomiast ograniczone w swoich uprawnieniach między innymi w zakresie tego, że może on odstąpić od zawartej umowy tylko wówczas gdy kupujący pozostaje w zwłoce, w zakresie co najmniej 2 rat, a łączna kwota zaległości przekracza 1/5 wartości ceny.

Porada prawna 

Jeżeli chcesz uzyskać poradę prawną w swojej sprawie zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Czym się zajmujemy?

Zajmujemy się w szczególności konfliktami na linii podmiotów oferujących sprzedaż ratalną oraz Konsumentami, które swój finał bardzo często znajdują w Sądzie. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczy również Rzecznik Praw Konsumenta.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus