Substytucja

Kim jest pełnomocnik substytucyjny? 

 W niektórych sytuacjach pełnomocnik nie może osobiście uczestniczyć w rozprawie sądowej lub w dokonaniu innej czynności o charakterze procesowym lub poza procesowym. W takiej sytuacji pełnomocnik ten może ustanowić pełnomocnika substytucyjnego. Pełnomocnik substytucyjny również będzie działać w imieniu mocodawcy. Alternatywnym rozwiązaniem jest również udzielenie aplikantowi radcowskiemu lub adwokackiemu upoważnienia do podejmowania czynności w imieniu pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.

Kto może być pełnomocnikiem substytucyjnym? 

  W przypadku udzielenia pełnomocnictwa substytucyjnego należy wnieść opłatę skarbową w kwocie 17 zł. Opłatę tę wnosi się na rachunek Urzędu Miasta lub Gminy na obszarze, w obrębie którego siedzibę ma organ do którego wnosi się pełnomocnictwo. W postępowaniu sądowym pełnomocnikiem może być co do zasady wyłącznie adwokat lub radca prawny, z uwagi na ten fakt również substytut musi posiadać uprawnienia zawodowego zastępcy procesowego. Ważne jest również to, że pełnomocnictwo pierwotne musi zezwalać na ustanowienie pełnomocnika substytucyjnego. Musi to być zgoda wyraźna, gdyż nie jest akceptowana w tym zakresie zgoda milcząca. W przypadku zawodowych zastępców procesowych istnieje również możliwość ustanowienia substytuta generalnego. Dotyczy to sytuacji gdy z jakiś powodów adwokat lub radca prawny nie może prowadzić spraw, w których został ustanowiony jako pełnomocnik. Wówczas odpowiednie organy samorządu zawodowego ustanawiają pełnomocnika substytucyjnego, który zastąpi ww. prawnika we wszystkich toczących się z jego udziałem postępowaniach. Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika substytucyjnego do całego postępowania lub wyłącznie w celu reprezentowania interesów Klienta na jednej rozprawie. Istotne jest również to, że pełnomocnictwo substytucyjne powinno zostać ustanowione w takiej samej formie jak pełnomocnictwo pierwotne. Dla przykładu, jeżeli pełnomocnictwo pierwotne zostało sporządzone w formie aktu notarialnego to dla ważności pełnomocnictwa substytucyjnego również wymagane jest zastosowanie formy aktu notarialnego.

Rola aplikantów zawodów prawniczych 

  Aplikant adwokacki lub radcowski może być upoważniony do reprezentowania interesów mocodawcy odpowiednio przez adwokata lub radcę prawnego po ukończeniu 6 miesiąca aplikacji do roku po ukończeniu aplikacji. Aplikant taki może występować zarówno przed Sądami Rejonowymi. Okręgowymi oraz Apelacyjnymi. Odpowiedzialność za działania aplikanta ponosi zawodowy pełnomocnik, który wystawił dla niego upoważnieni. Aplikant jest to prawnik, który odbywa szkolenie w celu nabycia uprawnień do przystąpienia do egzaminu zawodowego potwierdzającego uprawnienia adwokata lub radcy prawnego.

Kontakt z Nami

  Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie świadczenia pomocy prawnej zapraszamy w celu ustalenia konsultacji.