Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Syndyk

Na czym polega funkcja syndyka? 

Syndyk jest to z jednej strony specjalista od zarządzania kryzysowego, zaś z drugiej strony likwidatorem majątku upadłej osoby fizycznej lub też przedsiębiorcy. Syndykiem może zostać doradca restrukturyzacyjny. Licencją tą może uzyskać osoba, która w szczególności w okresie 15 lat przez okres co najmniej 3 lat zarządzała przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią albo majątkiem upadłego przedsiębiorstwa. Osoba taka musi również zdać egzamin państwowy przed Komisją powołaną przez Ministra Sprawiedliwości oraz posiadać wyższe wykształcenie na poziomie magisterskim. Przyszły syndyk nie musi się jednak legitymować wykształceniem prawniczym, co więcej większość syndyków posiada właśnie wykształcenie ekonomiczne. Niezależnie od tego doradcy restrukturyzacyjni rekrutują się  spośród adwokatów lub radców prawnych. Doradca restrukturyzacyjny może również pełnić funkcje nadzorcy sądowego lub zarządcy w postępowaniu upadłościowym. Jest to wolny zawód, który może przynieść wiele satysfakcji osoba interesującym się zagadnieniami zarządzania kryzysowego. Zawód ten posiada również własny samorząd zawodowy w postaci Krajowej Izby Syndyków z siedzibą w Warszawie, która reprezentuje jego interesy. Nasza Kancelaria pomaga dłużnikom w ogłoszeniu upadłości przez Sądem Rejonowym w Rzeszowie i Krakowie

Pożądane cechy u syndyka 

Praca syndyka wymaga niebywałej odporności na stres oraz cierpliwości, bowiem wynagrodzenie za wykonaną pracę osoba taka otrzymuje dopiero po zakończeniu postępowania upadłościowego, które może potrwać latami. Doradca restrukturyzacyjny musi również posiadać cechy pozwalające mu na szybkie i sprawne podejmowanie ważnych decyzji ekonomicznych w sytuacjach kryzysowych, np. decyzji o sprzedaż konkretnego składnika wchodzącego w skład przedsiębiorstwa. 

Zadania syndyka

Do zadań syndyka należy objęcie w zarząd majątku upadłego, z tym zastrzeżeniem, że syndyk jest przedstawicielem pośrednim, a nie organem upadłego. W tym celu syndyk dokonuje spisu inwentarza oraz oszacowuje wartość upadłościowej. Osoba taka podejmuje również wszelkie czynności, które mają służyć zabezpieczeniu majątku upadłego przed zniszczeniem albo kradzieżą. Nad wszystkimi czynnościami dokonywanymi  przez syndyka nadzór sprawuje wyznaczony sędzia komisarz.

Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym

W sprawach upadłości konsumenckiej, które prowadzę syndyk pełni bardzo ważną rolę w II etapie postępowania, w którym następuje ustalenie planu spłaty, bowiem to na doradcy restrukturyzacyjnym ciąży główny ciężar tego postępowania. Warto zaznaczyć, że również upadły może ustanowić pełnomocnika w osobie radcy prawnego (lub adwokata). Prowadzę postępowania upadłościowe osób zamieszkałych na terenie całej Polski, ze szczególnym, uwzględnieniem następujących miast: Rzeszów, Jarosław, Przeworsk, Przemyśl. Upadły powinien współpracować z syndykiem oraz wykonać plan spłaty zadłużenia

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus