Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Syndyk

Na czym polega funkcja syndyka? 

Syndyk jest to z jednej strony specjalista od zarządzania kryzysowego, zaś z drugiej strony likwidatorem majątku upadłej osoby fizycznej lub też przedsiębiorcy. Syndykiem może zostać doradca restrukturyzacyjny. Licencją tą może uzyskać osoba, która w szczególności w okresie 15 lat przez okres co najmniej 3 lat zarządzała przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią albo majątkiem upadłego przedsiębiorstwa. Osoba taka musi również zdać egzamin państwowy przed Komisją powołaną przez Ministra Sprawiedliwości oraz posiadać wyższe wykształcenie na poziomie magisterskim. Przyszły syndyk nie musi się jednak legitymować wykształceniem prawniczym, co więcej większość syndyków posiada właśnie wykształcenie ekonomiczne. Niezależnie od tego doradcy restrukturyzacyjni rekrutują się  spośród adwokatów lub radców prawnych. Doradca restrukturyzacyjny może również pełnić funkcje nadzorcy sądowego lub zarządcy w postępowaniu upadłościowym. Jest to wolny zawód, który może przynieść wiele satysfakcji osoba interesującym się zagadnieniami zarządzania kryzysowego. Zawód ten posiada również własny samorząd zawodowy w postaci Krajowej Izby Syndyków z siedzibą w Warszawie, która reprezentuje jego interesy.

Pożądane cechy u syndyka 

Praca syndyka wymaga niebywałej odporności na stres oraz cierpliwości, bowiem wynagrodzenie za wykonaną pracę osoba taka otrzymuje dopiero po zakończeniu postępowania upadłościowego, które może potrwać latami. Doradca restrukturyzacyjny musi również posiadać cechy pozwalające mu na szybkie i sprawne podejmowanie ważnych decyzji ekonomicznych w sytuacjach kryzysowych, np. decyzji o sprzedaż konkretnego składnika wchodzącego w skład przedsiębiorstwa. 

Zadania syndyka

Do zadań syndyka należy objęcie w zarząd majątku upadłego, z tym zastrzeżeniem, że syndyk jest przedstawicielem pośrednim, a nie organem upadłego. W tym celu syndyk dokonuje spisu inwentarza oraz oszacowuje wartość upadłościowej. Osoba taka podejmuje również wszelkie czynności, które mają służyć zabezpieczeniu majątku upadłego przed zniszczeniem albo kradzieżą. Nad wszystkimi czynnościami dokonywanymi  przez syndyka nadzór sprawuje wyznaczony sędzia komisarz.

Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym

W sprawach upadłości konsumenckiej, które prowadzę syndyk pełni bardzo ważną rolę w II etapie postępowania, w którym następuje ustalenie planu spłaty, bowiem to na doradcy restrukturyzacyjnym ciąży główny ciężar tego postępowania. Warto zaznaczyć, że również upadły może ustanowić pełnomocnika w osobie radcy prawnego (lub adwokata). Prowadzę postępowania upadłościowe osób zamieszkałych na terenie całej Polski, ze szczególnym, uwzględnieniem następujących miast: Rzeszów, Jarosław, Przeworsk, Przemyśl. Upadły powinien współpracować z syndykiem oraz wykonać plan spłaty zadłużenia

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus