Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Termin na wznowienie postępowania

Na czym polega wznowienie postępowania?

W niektórych przypadkach pomimo, iż został wydany prawomocny wyrok Sądu posiadający przedmiot powagi rzeczy osądzonej istnieje możliwość ponownego toczenia się postępowania w danej sprawie. Celem tej instytucji jest zapobieżenie temu, aby w obrocie prawnym funkcjonowały orzeczenia oparte na określonych, kwalifikowanych naruszeniach prawa lub które zostały wydane po przeprowadzeniu postępowania, które uchybiło określonym zasadom. Ustawodawca jednak również w tym przypadku wprowadza regulację, które mają na celu stabilizację orzeczeń Sądu. Regulację tę dotyczą terminów w jakich można ubiegać się o wznowienie postępowania w sprawie cywilnej. Skargę o wznowienie postępowania cywilnego może sporządzić prawnik, w tym adwokat lub radca prawny. W tym zakresie obowiązuje przymus adwokacko-radcowski.

Terminy na wniesienie skargi

Podstawowym terminem na złożenie skargi o wznowienie postępowania na gruncie procedury cywilnej jest 3 miesięczny termin zawity. Termin ten liczony jest od dnia, w którym skarżący dowiedział się o istnieniu okoliczności, które mogą stanowić podstawę wznowienia postępowania w sprawie. Termin ten można przywrócić. Oznacza to, że w raz z upływem terminu nie dochodzi do definitywnej utraty prawa do wznowienia postępowania. Po przekroczeniu terminu można złożyć ww. skargę w raz z wnioskiem o przywróceniu terminu. W takim wniosku należy wyjaśnić dlaczego doszło do uchybienia terminu i wykazać, że było to niezawinione przez skarżącego. Dla przykładu pobyt w szpitalu w całym okresie, gdy termin biegł należy uznać za wystarczające usprawiedliwienie uchybienia terminu. Sąd nie przywróci natomiast terminu, gdy strona dopuściła się rażącego niedbalstwa, np. nie odbierała korespondencji, która przyszła z Sądu. Kolejnym ważnym z punktu widzenia skarg kasacyjnej terminem jest dziesięcioletni termin prekluzyjny. Charakter tego terminu polega na tym, że z jego upływem strona  nieodwracalnie traci możliwość złożenia skargi o wznowienie postępowania. W takim przypadku nie istnieje możliwość przywrócenia terminu. Termin ten dlatego właśnie jest stosunkowo długi, tak aby chwilowe przeszkody nie udaremniły stronie możliwość realizacji jej praw. Termin ten jest liczony od dnia uprawomocnienia się wyroku wydanego w toku postępowania, którego wznowienia żąda skarżący. Termin ten nie dotyczy jednak przypadków gdy strona nie miała możliwości udziału w sprawie (na takich samych zasadach jest traktowana sytuacja, gdy strona nie była należycie reprezentowana). W poprzednim stanie prawnym termin ten wynosił zaledwie 5 lat, jednak został wydłużony z uwagi na orzeczenie Trybunały Konstytucyjnego stwierdzające, że 5-termin na wznowienie postępowania jest niezgodny z Konstytucją. W tym zakresie wypowiadał się również Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Nasza pomoc

Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus