Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Ubezpieczenie kredytu

Na czym polega ubezpieczenie kredytu? 

W przypadku zaciągnięcia kredytu w niektórych przypadkach warto jest skorzystać z oferty jego ubezpieczenia. Co oczywiste wiąże się to z dodatkowymi, najczęściej stosunkowo wysokimi kosztami jednak zapewnia to pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Bardzo często to instytucja udzielająca kredytu, np. bank obligatoryjnie ubezpiecza kredyt. Jest to zarówno gwarancja dla banku jak i dla dłużnika, który otrzyma pomoc w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Najczęściej kredyt ubezpieczany jest u podmiotu trzeciego, innego niż wierzyciel. W przypadku gdy dłużnik rezygnuje z ochrony ubezpieczeniowej najczęściej instytucja kredytowa żąda, aby podpisał stosowne oświadczenie o tej rezygnacji.

Rodzaje ubezpieczeń kredytowych

Wyróżniamy różnego rodzaju ubezpieczenia kredytu pod względem charakteru zdarzenia ubezpieczeniowego. Przede wszystkim można mówić o ubezpieczeniach na wypadek śmierci dłużnika. W takiej sytuacji za zobowiązania zmarłego dłużnika nie będą odpowiadać jego spadkobiercy, a bank uzyska kwotę wynikającą z zaciągniętego zobowiązania od ubezpieczyciela. Warto również ubezpieczyć kredyt na wypadek utraty pracy w takim przypadku dłużnik może bowiem mieć problemy ze spłata zobowiązania. Podobnie jest w przypadku powstania częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Taka sytuacja może również być objęta ochroną ubezpieczeniową. W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego to ubezpieczyciel będzie zobowiązany do spłaty zaciągniętego zobowiązania. W niektórych umowach natomiast dłużnik otrzyma odszkodowanie na poczet należnych wierzycielowi rat kredytu. W tym celu dłużnik powinien jak najszybciej zgłosić zdarzenie ubezpieczeniowe. Najczęściej ubezpieczyciel udostępnia gotowy formularz na tę okoliczność, który dłużnik powinni uzupełnić i odesłać w raz z konieczną dokumentacją na adres jednostki Zakładu Ubezpieczeń. W przypadku uwzględnienia w całości żądania dłużnika sprawa jest co od zasady zakończona. W innym przypadku dłużnik może skierować sprawę z powództwa cywilnego przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń do Sądu. W sprawie tej ubezpieczyciel najczęściej jest reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego. W przypadku gdy ubezpieczyciel przegra będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania, a dodatkowo obciąża go także koszty procesu.

Pomoc prawna w sprawach umów ubezpieczenia

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat ubezpieczeń kredytów zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. W przypadku powstania stanu niewypłacalności warto w pierwszej kolejności rozważyć kwestię skorzystania z uprawnień wynikających z ochrony ubezpieczeniowej. Warto zaznaczyć, że wyplata odszkodowania nie następuje automatycznie, ale wymaga inicjatywy ubezpieczonego.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus