Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Ubezpieczenie OC

Cele ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zwane Ubezpieczeniem OC służy zabezpieczeniu interesów poszkodowanego oraz sprawcy związanego z wyrządzeniem szkody. Najbardziej znanym Ubezpieczeniem OC jest ubezpieczenie posiadacza pojazdu mechanicznego. Ubezpieczenie takie jest obowiązkowe, w przypadku gdy posiadacz ubezpieczenia oc wyrządzi szkodę, poszkodowany powinien zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń, a nie sprawy o zapłatę odszkodowania. W niektórych sytuacjach, po spełnieniu określonych przesłanek Zakład Ubezpieczeń będzie posiadał roszczenie regresowe w stosunku do Ubezpieczonego. W przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego roszczenie regresowe dotyczy, w szczególności sytuacji gdy sprawca wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości. Podobna sytuacja dotyczy przypadków gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

OC dla przedsiębiorcy

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dotyczy również prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca może się ubezpieczyć, jednak w przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczych ubezpieczenie takie jest obowiązkowe. Obowiązkowemu ubezpieczeniu oc podlegają w szczególności wykonujący zawód adwokaci, radcy prawni, czy tez doradcy podatkowi. Ubezpieczenie takie stanowi gwarancję dla Klientów i kontrahentów, że w przypadku powstania szkody w skutek działania danego przedsiębiorcy ich interesy majątkowe będą zaspokojone.

Praktyka Zakładów Ubezpieczeń

Często Zakłady Ubezpieczeń odmawiają wypłaty należnego odszkodowania lub przyznają odszkodowanie w kwocie znacznie niższej niż rzeczywista wartość szkody. W takich sytuacjach można powierzyć sprawę adwokatowi lub radcy prawnemu, który wytoczyć powództwo o należne odszkodowanie. W takim przypadku sprawę rozstrzygnie Sąd. Jeżeli potrzebujesz porady w tym zakresie, czy reprezentacji w Sądzie zapraszam do mojej Kancelarii w Rzeszowie, Przeworsku lub Jarosławiu.

Zalety ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej stanowi gwarancję egzekucji odszkodowania z tytułu odpowiedzialności deliktowej lub kontaktowej. Zakład Ubezpieczeń społecznych co do zasady jest podmiotem wypłacalnym, w przeciwieństwie do sprawców szkody, którzy mogą, lecz nie muszą posiadać przymiotu wypłacalności. Również okoliczność, iż podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczą mogą wyrządzić szkodę o wielkich rozmiarach, której nie będą w stanie pokryć stanowi przesłankę do wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenie oc w niektórych sytuacjach.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus