Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Uciążliwe działania firm windykacyjnych

Czym zajmują się firmy windykacyjne? 

 Działanie firm, których celem jest odzyskanie zaległych należności jest jak najbardziej legalne. Celem takich podmiotów jest działanie w imieniu własnym lub w imieniu swoich zleceniodawców, które ma prowadzić do zaspokojenia własnych lub cudzych wierzytelności. Czynności mające skłonić dłużnika do zapłaty mogą mieć charakter formalno-prawny lub też faktyczny. Do pierwszej kategorii należy, w szczególności wysyłanie wezwań do zapłaty, czy też kierowanie sprawy na drogę sądową w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego, a potem wykonawczego. Czynności faktyczne polegają natomiast najczęściej na osobistym spotkaniu pracowników firmy windykacyjnej z dłużnikiem w miejscu jego zamieszkania. Warto jednak pamiętać, że wierzyciel, czy działający w jego imieniu podmiot nie posiadają szczególnych uprawnień. W niniejszym artykule zostaną umówione kwestię związane z działaniami firm windykacyjnych naruszającymi prawo.

Jakie prawa mają firmy windykacyjne? 

  Wierzyciel czy jego pełnomocnik mają prawo wysłać do dłużnika wezwanie do zapłaty lub też telefonicznie albo za pośrednictwem innego środka komunikacji elektronicznej poinformować go o obowiązku zapłaty. W informacji takiej należy podać tytuł wierzytelności oraz jej wysokość. Wierzyciel nie ma natomiast obowiązku informowania dłużnika o fakcie, iż dochodzi zapłaty przedawnionej wierzytelności, gdyż zarzut taki może być zgłoszony wyłącznie przez dłużnika. W wezwaniu do zapłaty wzywający nie powinien również kierować gróźb wobec dłużnika w których treści informować będzie, iż w przypadku nie wykonania wezwania spowoduje zagrożenia dla życia, zdrowia, majątku dłużnika lub spowoduje przeciwko niemu postępowanie karne. Oczywiście w wezwaniu wierzyciel może natomiast poinformować, że w przypadku nie zaspokojenia wierzytelności skieruje sprawę na drogę postępowania cywilnego. W przypadku gdy dłużnik w odpowiedzi na wezwanie wierzyciela stwierdzi, iż dochodzona wierzytelność nie istnieje (np. nigdy nie powstała, lub została zaspokojona) albo też stała się naturalna (w skutek przedawnienia) i, że wobec tego faktu nie życzy sobie dalszego kontaktu ze strony rzekomego wierzyciela to wierzyciel nie powinien kontaktować się z dłużnikiem w tej spawie. W orzecznictwie przyjmuje się, że jednoznaczne stanowisko dłużnika kwestionujące wierzytelność z informacją, iż nie życzy on sobie dalszego kontaktu ze strony wierzyciela powoduje, iż dalszy kontakt z jego strony może być traktowany jako naruszenie dóbr osobistych. Jeżeli wysyłanym wezwaniom towarzyszą także uporczywe telefony, czy nachodzenie dłużnika w jego miejscu zamieszkania lub też pracy bez jego zgody działania takie mogą również realizować znamiona przestępstwa uporczywego nękania potocznie zwanego stalkingiem. W takim przypadku nie powinno się ulęgać naciskom wierzyciela, lecz zawiadomić stosowne organy ścigania (Prokuraturę, Policję). Zawiadomienie takie może być również sporządzone w imieniu pokrzywdzonego przez adwokata lub radcę prawnego.

Kontakt z Nami

  Nasza kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga dłużnikom w ochronie ich słusznych praw. W ramach pomocy prawnej istnieje możliwość sporządzenia odpowiedzi na wezwanie, czy też reprezentowania dłużnika w Sądzie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus