Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Umowa agencyjna

Charakterystyka umowy agencyjnej

Umowa agencyjna jest umową nazwaną prawa cywilnego uregulowaną w kodeksie cywilnym. Umowa agencyjna jest zawierana pomiędzy dwoma przedsiębiorcami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa agencyjna w swojej treści podobna jest do umowy zlecenia, jednak stanowi odrębny stosunek prawny. Istotą umowy agencyjnej jest to, że jeden przedsiębiorca zwany Agentem zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów z Klientami na rzecz innego przedsiębiorcy (Zleceniodawcy). W uproszczeniu polega to najczęściej na tym, że agent pozyskuje dla Zleceniodawcy Klientów. Umowa agencyjna ma charakter odpłatny, bowiem za wykonywanie czynności agentowi przysługuje wynagrodzenie. Agentowi przysługuje co do zasady prowizja. Prowizja jest to wynagrodzenie stanowiące procent wartość zawartej za pośrednictwem agenta umowy. Prowizja ta jest ustalana w drodze umowy stron, a w braku takiego postanowienia należy się prowizja zwyczajowo przyjęta w stosunkach danego rodzaju.

Obowiązki agenta

Agent jest także zobowiązany do lojalności wobec Zleceniodawcy. Wynika to z faktu, że istota przedmiotowego stosunku prawnego wymaga dużego stopnia zaufania. Zleceniodawca może powierzyć Agentowi wyjątkowo ważne z punktu widzenia gospodarczego informacje. Agent nie może tych informacji wykorzystać na własny użytek, np. poprzez zatrudnienie w konkurencyjnej firmie czy prowadzenie działalności konkurencyjnej na własny rachunek. Umowa agencyjna może zostać wypowiedziana na warunkach określonych w kodeksie cywilnym. Umowa może modyfikować terminy wypowiedzenia tego stosunku prawnego, z tym zastrzeżeniem, że termin wypowiedzenie dla dającego Zlecenie nie może być krótszy niż termin dla agenta. Jednocześnie terminy te mogą być wyłącznie wydłużane, nie ma natomiast możliwości ich skrócenia. Warto również pamiętać, że w przypadku gdy umowa agencyjna została zawarta na czas określony, po upływie terminu na jaki została zawarta z braku odmiennego oświadczenia stron poczytuję się, że zawarto umowę agencyjną na czas nieoznaczony. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej kliknij tutaj.

Konsultacja z Prawnikiem

Przed podpisaniem umowy agencyjnej warto skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym, który dokona analizy jej postanowień z punktu widzenia interesów swojego Klienta. Prawnik może również sporządzić taką umowę. Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek również zajmuje się opiniowaniem takich umów oraz pomocą w sporach wynikających ze stosunku agencji pomiędzy przedsiębiorcami. Biura Kancelarii znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu, a także Rzeszowie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus