Umowa dożywocia

Istota umowy dożywocia regulowanej  w polskim kodeksie cywilnym 

Często osoby starsze pragną rozdzielić swój majątek jeszcze za swojego życia, chcą jednak przy tym zapewnić sobie gwarancje bezpieczeństwa i opieki w ostatnich latach swojego życia. Na gruncie prawa cywilnego istnieje taki rodzaj umowy, który w sposób właściwy może zabezpieczyć takie osoby. Umowa dożywocia to umowa między właścicielem nieruchomości, a inna osobą polegająca na tym, że właściciel danej nieruchomości przenosi jej własność na tą osobę w zamian za to, że ona zapewni mu prawo do mieszkania w tym lokalu i odpowiednią opiekę. Prawo do takiej opieki przysługuje także bliskim osobom właściciela, który przez umowę dożywocia przenosi  własność tej  nieruchomości. Na podstawie tej umowy zbywcą nieruchomości może być wyłącznie osoba fizyczna. A nieruchomości o której mówimy może dotyczyć jej całości lub jej części czyli udziału jaki posiada zbywająca osoba.

Treść umowy dożywocia 

Najważniejszym aspektem umowy dożywocia jest więc nie tylko prawo do zamieszkiwania nieruchomości przez jej zbywcę, ale przede wszystkim zobowiązanie się nabywcy do opieki na nim polegającej głównie na traktowaniu go na zasadach przysługujących domownikowi, zapewnienie mu wyżywienia, ubrania, światła, opału, opiekowanie się nim w chorobie oraz wyprawienie mu godnego pogrzebu. W takiej umowie oczywiście mogę być też zawarte także inne istotne dla stron postanowienia, które muszą być spełnione.

Forma umowy dożywocia

Umowa dożywocia musi posiadać formę aktu notarialnego, więc koniecznie należy udać się do notariusza, aby taka umowę sporządził. Opłata notarialna w tym przypadku zależna jest od wartości zbywanej nieruchomości, przepisy określają jednak tylko maksymalne taksy notarialne. Do tych sum należy także doliczyć podatek VAT od usługi notariusza polegającej na sporządzeniu umowy.

Odpłatność umowy i należny podatek 

Przepisy podatkowe określają, że dożywocie traktowane jest jako czynność odpłatna. Świadczenia jakie przysługują zbywcy należy zaliczyć do przychodu i trzeba od nich odprowadzić odpowiedni podatek. Płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych jest w tym przypadku notariusz, który odprowadza należny podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Profesjonalna opinia prawna 

Aby zasięgnąć  profesjonalnej porady prawnej w sprawie jak taka umowę zawrzeć i co powinna zawierać, aby zbywca nieruchomości zabezpieczył w jak najlepszy sposób swoje interesy prawne najlepiej udać się do radcy prawnego lub adwokata. Pani radca prawny Joanna-Orłowska Pączek w swoich Kancelariach w Rzeszowie, Przeworsku i Jarosławiu udzieli wszystkich niezbędnych i wyczerpujących porad w tym zakresie.