Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Umowa dzierżawy

Istota umowy dzierżawy 

Umowa dzierżawy należy do umów nazwanych. Regulacja stosunku prawnego dzierżawy znajduje się w kodeksie cywilnym w części szczegółowej zobowiązań. Umowa dzierżawy ma charakter odpłatny. Umowa ta polega na tym, że jedna ze stron oddaje drugiej określoną rzecz do używania, w zamian za to otrzymuje stosowane wynagrodzenie. Stronami tego stosunku jest dzierżawca oraz wydzierżawiający. Od umowa najmu dzierżawę różni to, że w przypadku dzierżawy z używaniem rzeczy połączone jest pobieranie pożytków. Najczęściej w obrocie stosowana jest dzierżawa gruntów rolnych. W takich przypadkach dzierżawca ma prawo do pobierania płodów rolnych, który zrodziły te grunty. Wynagrodzenie za dzierżawę, zwane jest czynszem dzierżawnym. Może ono mieć formę pieniężną, ale nie musi bowiem przepisy dopuszczają zapłatę za dzierżawę w innej formie, w szczególności przez przeniesienie na wydzierżawiającego części pożytków, które daje rzecz. Forma umowy dzierżawy jest co do zasady dowolna, dopuszczalna jest więc ustna jak i pisemna umowa dzierżawy. Jednak w przypadku, gdy dzierżawa obejmuje przedsiębiorstwo jako zorganizowany zespół składników służących do prowadzenia działalności gospodarczej umowa ta musi mieć firmę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi (taksa notarialna za poświadczenie podpisu wynosi 20 zł netto). Wysuwane były również projekty ustaw które miały wprowadzić szczególne regulację dotyczące formy dzierżawy gruntów rolny, nie weszły one jednak w życie. W polskim obrocie gospodarczym dzierżawa przedsiębiorstwa jest jednak rzadko spotykana. Umowę dzierżawy może sporządzić również adwokata lub raca prawny.

Umowa dzierżawy, a umowa najmu

Do umowy dzierżawy znajdują zastosowanie przepisy regulujące stosunek najmu, w zakresie w jakim określone zagadnienia nie są uregulowane dla dzierżawy. Umowę dzierżawy można zawrzeć na czas określony, np. dwa lata lub też na czas nieoznaczony, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzierżawy na okres dłuższy niż 30 lat, po upływie tego okresu poczytuje się ten stosunek prawny jako zawarty na czas nieokreślony. Dzierżawca powinien dbać o rzecz (wykonywać naprawy związane ze zwykłym użytkowaniem) będącą przedmiotem dzierżawy i wykorzystywać ją tylko i wyłącznie w celach zgodnych z przeznaczeniem rzeczy określonym w umowie. (nie jest również dozwolone oddanie przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej bez zgody wydzierżawiającego). Wypowiedzenie umowy dzierżawy jest dozwolone w przypadku zachowania okresów wypowiedzenia określonych w umowie, a jeżeli takiego postanowienie w umowie dzierżawy nie ma zastosowanie w tym zakresie znajdują terminy ustawowe (w przypadku dzierżawy gruntów rolnych na jeden rok naprzód, zaś w przypadku innych przedmiotów dzierżawy na 6 miesięcy naprzód). Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zapraszam do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu, oraz Rzeszowie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus