Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Umowa najmu lokalu

Regulacja umowy najmu

Umowa najmu lokalu jest uregulowana w kodeksie i cywilnym. Do umowy tej stosuje się przepisy dotyczące rzeczy w zakresie uregulowanym przez przepisy lex specialis dotyczące umowy najmu lokalu. Stronami umowy najmu lokalu jest najemca oraz wynajmujący. Podstawowym obowiązkiem wynajmującego jest oddanie lokalu do użytkowania najemcy oraz zapewnienie możliwości użytkowania lokalu przez tegoż najemcę. Natomiast obowiązkiem najemcy jest zapłata czynszu. które stanowi wynagrodzenie dla najemcy z tytułu użytkowania lokalu. Najemca powinien również dbać o stan lokalu i dokonywać napraw związanych ze zwykłym korzystaniem z lokalu. Natomiast napraw, które nie wynikają ze zwykłego korzystania z lokalu dokonuje wynajmujący. Strony mogą odmiennie określić zasady zawartej umowy, byle by umowa taka nie naruszała istoty umowy najmu, w szczególności umowa najmu  nie może być bezpłatna. Jeżeli oddajemy lokal w bezpłatne użytkowanie nie jest to najem, ale użyczeniem lokalu, bowiem określenie czynszu należy do esencjalnym elementów umowy najmu.  

Na jaki czas zawarta umowa najmu?

Umowa najmu może zostać zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony. Umowa najmu może zostać zawarta w dowolnej, także ustnej, jednak ze względów wyłącznie dowodowych zaleca się formę pisemną, z  tym zastrzeżeniem, że zgodnie z kodeksem cywilnym umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas określony dłuższy niż rok powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Nie zachowanie tego terminu skutkuje tym, że poczytuje się taką umowę jako zawartą na czas oznaczony.

Przedmiot umowy najmu

Przedmiotem umowy najmu lokalu może być zarówno lokal mieszkalny, jak i lokal użytkowy. Warto pamiętać, że dochód z najmu należy rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym. Jeżeli nie prowadzimy działalności gospodarczej związanej z najmem lokalu mamy do czynienia z tak zwanym najmem prywatnym, który może zostać opodatkowany według skali podatkowej, co do zasady korzystniejszym jest jednak opodatkowanie najmu 8,5 % ryczałtem od przychodów z najmu. Do 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał niniejszy stosunek najmu wynajmujący musi złożyć do Urzędu Skarbowego stosowane oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. Jeżeli natomiast zawodowo zajmujemy się najmem lokalu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej najem jest opodatkowany jako przychód z tej działalności, w szczególności w przypadku czynnych podatników VAT naliczany jest podatek od towarów i usług.

Pomoc adwokata lub radcy

Adwokat lub Radca prawny może sporządzić umowę najmu, w której znajdą się wszystkie potrzebne elementy. Jeżeli natomiast prowadzisz działalność gospodarczą umowa taka może zostać sporządzona w ramach stałej obsługi prawnej Twojej firmy. Jeżeli potrzebujesz ww. umowy zgłoś się do naszej Kancelarii w Rzeszowie, Jarosławiu, bądź Przeworsku z niezbędnymi informacjami takimi jak dane stron umowy oraz dane identyfikujące przedmiot najmu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus