Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Umowa o roboty budowlane

Istota umowy o roboty budowlane 

Umowa o roboty budowlane jest umową nazwaną, której regulacje znajdują się w kodeksie cywilnym. W swojej istocie stosunek prawny wynikający z tej umowy jest podobny do stosunku wynikającego z umowy o dzieło, jednak z pewnym istotnymi różnicami. Stronami ww. umowy jest Wykonawca oraz Inwestor. Na podstawie ww. umowy Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowanie określonej inwestycji budowlanej w postaci obiektu zgodnego z warunkami technicznymi natomiast Inwestor zobowiązuje się po pierwsze do wypłaty przewidzianego w umowie wynagrodzenia dla Wykonawcy, a także uczynieniu zadość wszelkim formalnością wymaganych w celu rozpoczęcia robót budowlanych.

Charakterystyka umowy o roboty budowlane

Charakterystyczne dla umowy o roboty budowlane jest to, że Inwestor odpowiada zarówno za wypłacenie wynagrodzenia Wykonawcy jak i Podwykonawcom w wysokości wynagrodzenia należnego temu pierwszemu. W przypadku Podwykonawców odpowiedzialność Inwestora oraz Wykonawcy ma charakter solidarny. Warunkiem odpowiedzialności Inwestora jest jednak to, aby Wykonawca lub Podwykonawca zgłosił szczegółowy plan robót, a Inwestor w ciągu 30 dni nie zgłosił co do tego planu sprzeciwu. Zgłoszenie to jest wymagane tylko wówczas gdy ww. plan nie został określony w zawartej na piśmie umowie. Umowa o roboty budowane może być dla ochrony Wykonawcy zabezpieczona tzw. gwarancją zapłaty. Gwarancji takiej udziela Bank lub Zakład Ubezpieczeń. Ustanowienia tej gwarancji przez Inwestora może żądać Wykonawca. W zakresie określonym w kodeksie cywilnym do umowy o roboty budowlane stosuje się przepisy regulujące umowę o dzieło. W przypadku gdy Inwestor lub Wykonawca nie wywiązuje się z zawartej umowy można skierować samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika wykonującego zawód zawodowego zastępcy procesowego (adwokat/radca prawny) ze stosownym powództwem do Sądu.

Kwalifikacja umowy

W praktyce często dochodzi do sporu w zakresie tego czy dana umowa, której przedmiotem jest budowa, rozbudowa lub remont określonego obiektu budowlanego ma charakter umowy o dzieło, czy umowy o roboty budowlane. Jest to bardzo istotne zagadnienie zwłaszcza ze względu na terminy przedawnienia roszczeń wynikających z ww. umów. W przypadku umowy o dzieło obie ze stron obowiązuje zaledwie 2 letni termin przedawnienia. Natomiast w przypadku umowy o roboty budowlane termin ten jest dłuższy. W przypadku gdy Inwestor jest przedsiębiorcą jego roszczenia przedawniają się z upływem 3 lat, a w przypadku gdy jest on Konsumentem dopiero po 10 latach. Więcej informacji możesz uzyskać w Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie. Kancelaria może się również zając sporządzeniem umowy o roboty budowlane oraz analizą jej treści.  

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus