Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Umowa przewozu

Charakterystyka umowy przewozu 

Umowa przewozu jest uregulowana w kodeksie cywilnym oraz w ustawach szczególnych określających zasady poszczególnych rodzajów transportu. Umowa ta należy do umów handlowych. Obligatoryjną cechą tego stosunku prawnego jest to, że przynajmniej jedna ze stron jest przedsiębiorcą. Umowa przewozu polega na tym, że jedna ze stron zwana przewoźnikiem zobowiązuje się do przewiezienia ludzi, zwierząt lub rzeczy na określonej trasie do miejsca docelowego za wynagrodzeniem. Cechą charakterystyczną tej umowy jest odpłatność, dlatego przepisy dotyczące umowy przewozu nie znajdują zastosowania do tak zwanych nieodpłatnych przewozów z grzeczności (np. autostop). W takich przypadkach zastosowanie znajdują przepisy o umowie zlecenia. Natomiast gdy przewóz jest dokonywany odpłatnie, ale przez podmiot nie mający statusu przewoźnika możemy mówić o umowie o dzieło.

Obowiązki przewoźnika

W przypadku przewozu osób przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia podróżującym wygody oraz bezpiecznych i higienicznych warunków podróży. Ponosi również odpowiedzialność za bagaż podręczny, który podróżujący ze sobą ponosi. Odpowiedzialność przewoźnika w tym zakresie ogranicza się jednak do winy umyślnej lub wynikającej z rażącego niedbalstwa. Nie dotyczy to przewozu rzeczy powierzonych przewoźnikowi przez podróżnego, w tym zakresie przewoźnik odpowiada bowiem na zasadach przewidzianych dla przewozu rzeczy. Umowa przewozu osób może być zawarta w sposób wyraźny, ale także konkludentny (zajęcie miejsca w pociągu). Roszczenia z tytułu umowy przewozu przedawniają się z upływem roku. Termin ten zaczyna biec od dnia wykonania przewozu lub dnia w którym przewóz miał zostać wykonany (dotyczy przypadków, gdy przewóz nie został wykonany). Dogłębnej analizy tych zagadnień w odniesieniu do konkretnej sprawy może dokonać adwokat lub radca prawny.

Odmowa przyjęcia przesyłki 

Jeżeli chodzi przewóz rzeczy przewoźnik ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki jeżeli nadawca nie spełnił wymagań wynikających z prawa administracyjnego, podatkowego lub celnego. Może również nie przyjąć przesyłki do przewozu jeżeli jest ona nieprawidłowo zapakowana. W przypadku przewozu rzeczy również znajduje zastosowanie roczny termin przedawnienia. Termin ten w liczony jest odpowiednio od dostarczenia przesyłki (w przypadku jej uszkodzenia lub ubytku), dnia w którym przesyłka miała zostać dostarczona (gdy przesyłka została utracona), dnia protokolarnego odbioru przesyłki (dotyczy sytuacji gdy uszkodzenia lub ubytku przesyłki nie dało się od razu zauważyć).

Pomoc Kancelarii 

Zapraszam do współpracy z moją Kancelarią. Posiadam biura w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie. Ja z pomocą moich prawników staram się zapewnić najwyższy standard usług prawnych. Zajmuję się również sporami wynikającymi z umowy przewozu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus