Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Umowa użyczenia

Regulacje dotyczące umowy użyczenia w kodeksie cywilnym

Umowa użyczenia to jedna z umów nazwanych uregulowana w kodeksie cywilnym. Przede wszystkim umowa taka ma charakter nieodpłatny. Oznacza to, że stroną nie przysługuje z jej tytułu wynagrodzenie. Pod względem cywilnoprawnym umowa ta może być zawarta zarówno pomiędzy przedsiębiorcami jak i konsumentami, a także może być zawierana w obrocie półprofesjonalnym. Przedmiotem umowy użyczenia może być zarówno nieruchomości taka jak dom, mieszkanie czy też działka, jak też rzecz ruchoma taka jak samochód, zegarek, czy tez komputer stacjonarny.

Strony umowy użyczenia

Stronami umowy użyczenia jest z jednej strony użyczający, który oddaje rzecz w użyczenie oraz biorący w użyczenie, który przyjmuje rzecz do używania. Sposób użytkowania rzeczy będącej przedmiotem umowy użyczenia określa zawarta pomiędzy stronami umowa. Jeżeli zaś umowa ta nie zawiera postanowienia w tym zakresie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przypadku przepisy kodeksu cywilnego regulującego ten rodzaj umowy. Zgodnie z ww. aktem prawny w takich przypadkach rzecz użyczona powinna być używana zgodnie z jej przeznaczeniem i właściwościami. Umowa użyczenia może być zawarta zarówno w na czas określony jak i na czas nieokreślony. Przepisy nie przewidują również szczególnej formy dla zawarcia tego rodzaju stosunku prawnego, dlatego stosowna umowa może być zawarta w dowolnej formie, zarówno ustnej jak i pisemnej. Biorący w użyczenie jest zobowiązany do ponoszenia wydatków związanych ze zwykłym używaniem rzeczy. Jeżeli zaś biorący w użyczenie poniósł nakłady na rzecz przekraczające zakres zwykłego użytku użyczający jest zobowiązany do ich zwrotu po zakończeniu stosunku.

Zwrot rzeczy po zakończeniu użyczenia 

Po zakończeniu stosunku używający rzeczy musi zwrócić rzecz w stanie niepogorszonym. Osoba ta nie może również bez zgody użyczającego oddawać tą rzecz do używania osobom trzecim.  Użyczający nie może jednak rościć odszkodowania z tytułu uszkodzenia rzeczy jeżeli nie wynikło ona z nieprawidłowego jej użytkowania. Roszenia z tytułu umowy użyczenia dotyczące zwrotu nakładów przedawniają się po upływie roku. Termin ten liczony jest od dnia, w którym rzecz została zwrócona.

Spory wynikające z umowy użyczenia 

Wbrew pozorom również z tej umowy użyczenia pomimo, iż ma ona charakter nieodpłatny często wynikają spory, które znajdują niekiedy swój finał w Sądzie. Z uwagi na ten fakt warto sporządzić taką umowę na piśmie, w czym pomóc może adwokat lub radca prawny. Jako radca prawny jestem prawnikiem z pełnymi uprawnieniami. Zapraszam do moich Kancelarii. Biura znajdują się w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie. Obsługuję również podmioty z Przemyśla.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus