Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Umowa użyczenia

Regulacje dotyczące umowy użyczenia w kodeksie cywilnym

Umowa użyczenia to jedna z umów nazwanych uregulowana w kodeksie cywilnym. Przede wszystkim umowa taka ma charakter nieodpłatny. Oznacza to, że stroną nie przysługuje z jej tytułu wynagrodzenie. Pod względem cywilnoprawnym umowa ta może być zawarta zarówno pomiędzy przedsiębiorcami jak i konsumentami, a także może być zawierana w obrocie półprofesjonalnym. Przedmiotem umowy użyczenia może być zarówno nieruchomości taka jak dom, mieszkanie czy też działka, jak też rzecz ruchoma taka jak samochód, zegarek, czy tez komputer stacjonarny.

Strony umowy użyczenia

Stronami umowy użyczenia jest z jednej strony użyczający, który oddaje rzecz w użyczenie oraz biorący w użyczenie, który przyjmuje rzecz do używania. Sposób użytkowania rzeczy będącej przedmiotem umowy użyczenia określa zawarta pomiędzy stronami umowa. Jeżeli zaś umowa ta nie zawiera postanowienia w tym zakresie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przypadku przepisy kodeksu cywilnego regulującego ten rodzaj umowy. Zgodnie z ww. aktem prawny w takich przypadkach rzecz użyczona powinna być używana zgodnie z jej przeznaczeniem i właściwościami. Umowa użyczenia może być zawarta zarówno w na czas określony jak i na czas nieokreślony. Przepisy nie przewidują również szczególnej formy dla zawarcia tego rodzaju stosunku prawnego, dlatego stosowna umowa może być zawarta w dowolnej formie, zarówno ustnej jak i pisemnej. Biorący w użyczenie jest zobowiązany do ponoszenia wydatków związanych ze zwykłym używaniem rzeczy. Jeżeli zaś biorący w użyczenie poniósł nakłady na rzecz przekraczające zakres zwykłego użytku użyczający jest zobowiązany do ich zwrotu po zakończeniu stosunku.

Zwrot rzeczy po zakończeniu użyczenia 

Po zakończeniu stosunku używający rzeczy musi zwrócić rzecz w stanie niepogorszonym. Osoba ta nie może również bez zgody użyczającego oddawać tą rzecz do używania osobom trzecim.  Użyczający nie może jednak rościć odszkodowania z tytułu uszkodzenia rzeczy jeżeli nie wynikło ona z nieprawidłowego jej użytkowania. Roszenia z tytułu umowy użyczenia dotyczące zwrotu nakładów przedawniają się po upływie roku. Termin ten liczony jest od dnia, w którym rzecz została zwrócona.

Spory wynikające z umowy użyczenia 

Wbrew pozorom również z tej umowy użyczenia pomimo, iż ma ona charakter nieodpłatny często wynikają spory, które znajdują niekiedy swój finał w Sądzie. Z uwagi na ten fakt warto sporządzić taką umowę na piśmie, w czym pomóc może adwokat lub radca prawny. Jako radca prawny jestem prawnikiem z pełnymi uprawnieniami. Zapraszam do moich Kancelarii. Biura znajdują się w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie. Obsługuję również podmioty z Przemyśla.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus