Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Umowa zamiany

Istota umowy zamiany 

Umowa zamiany jest umową nazwaną, którą definiuje art. 603 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega na tym, że jedna ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą własność rzeczy w zamian za zobowiązanie do przeniesienia innej rzeczy. Przedmiotem zamiany mogą być zarówno rzeczy, w tym ruchomości i nieruchomości, ale także prawa takie jak ograniczone prawo rzeczowe do rzeczy. Umowa ta ma charakter odpłatny i wzajemny. Wywołany przez tę umowę skutek jest zależny od oznaczenie rzeczy według art. 155 kodeksu cywilnego. W przypadku gdy przedmiotem umowy jest rzecz oznaczona co do gatunku umowa zamiany ma skutek jedynie zobowiązujący, natomiast w przypadku rzeczy oznaczonych co do tożsamości umowa ta ma również skutek rozporządzający. Istnieje też możliwość, że wobec świadczenia jednej ze stron umowa ta będzie miała skutek rozporządzający (przeniesienie rzeczy in specie), natomiast wobec drugiej wyłącznie rozporządzający (przeniesienie rzeczy In genere). Pewne cechy umowy zamiany ma znana w obrocie gospodarczym umowa barterowa  (umowa nienazwana której istota jest zamiana usługi na usługę lub usługi za towar). Przepisy kodeksu cywilnego dość lakonicznie omawiając ten rodzaj umowy odsyłając w zakresie nieregulowanym do przepisów opisujących umowę sprzedaży. 

Cechy umowy zamiany 

Nie jest umową zamiany zamiana pieniędzy na rzecz, jej elementem nie jest bowiem cena, która należy do essentalia negottii umowy sprzedaży. Można powiedzieć, że umowa zamiany jest archaiczną formą umowy sprzedaży właściwą dla mniej rozwiniętych cywilizacji. Niezależnie od tego umowa ta jest nadal popularna, zwłaszcza w obrocie nieprofesjonalnym. Zwykle zamiana dotyczy w takich  przypadkach rzeczy używanych., których sprzedaż jest niemożliwa bądź znacznie utrudniona.

Forma właściwa dla umowy zamiany 

Dla umowa zamiany przepisy kodeksu cywilnego nie przewidują obowiązku zachowani szczególnej formy. Oznacza to, że umowa ta może być zawarta zarówno w formie ustnej, zwykłej pisemnej, jak i kwalifikowanej formie pisemnej. Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy przepisy przewidują dla przeniesienia własności rzeczy będącej przedmiotem zamiany formę szczególną. Tak jest między innymi w sytuacji przeniesienia własności nieruchomości, dla którego pod rygorem nieważności jest obligatoryjna forma aktu notarialnego.

Spory wynikające z umów 

Moja Kancelaria zajmuje się wszelkimi sporami wynikającymi ze stosunków cywilnoprawnych, a także sporządzaniem umów nazwanym i nienazwanych dla Konsumentów oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zapraszam do moich biur w Rzeszowie, Jarosławiu oraz Przeworsku, usługuję również mieszkańców innych miast, w tym Przemyśla.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus