Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Unieważnienie ugody

Skutki zawarcia ugody

Zawarcie ugody ma wyjątkowo doniosłe skutki dla stron. Zgodnie z treścią ugody zwykle obie strony lub jedna ze stron dokonuje ustępstw, które mogą polegać między innymi na zrzeczeniu się części lub całości roszczenia.  Ugoda może być również zawarta przed Sądem co powoduje, że Sąd umorzy postępowanie w danej sprawie. W niektórych przypadkach można żądać unieważnienie ugody. W niniejszym artykule zostanie przedstawione zagadnienie związane z unieważnieniem ugody w wyniku naruszenia zasad współżycia społecznego.

Jak unieważnić ugodę? 

W celu unieważnienia ugody należy zwrócić się do Sądu właściwego do rozpoznania sprawy z powództwem o unieważnienie ugody z powodu naruszenia zasad współżycia społecznego. W postępowaniu tym Sąd nie będzie badał meritum sprawy, która prowadziła do zawarcia ugody, a jedynie oceni treść samej ugody po względem naruszenia zasad współżycia społecznego. Naruszenie zasad współżycia społecznego to pojęcie niezdefiniowane przez ustawodawcę. Termin ten jest natomiast objaśniany w orzecznictwie sądowym, zwłaszcza w wyrokach Sądu Najwyższego. Naruszenie zasad współżycia społecznego następuje w przypadku gdy dana osoba wykonuje swoje prawa w sposób rażąco niezgodny z jego przeznaczeniem i celem działając w tym przypadku na szkodę innego podmiotu. Działanie takie jest oceniane negatywnie pod względem moralnym, pomimo, że nie narusza literalnie treści obowiązujących przepisów prawa. Przy ocenie istoty i stopnia naruszenia zasad współżycia społecznego należy brać pod uwagę kryteria aksjologiczne przyjęte w danym kręgu cywilizacyjnym oraz odwołać się do zdrowego rozsądku, który nakazuje odmawiać zasadności roszczeń gdy ich uznanie wydaje się w sposób oczywisty i jaskrawy niesprawiedliwe. Nie można przy tym pojęcia tego interpretować zbyt szeroko, aby nie uniemożliwiało ono realizacji słusznych praw, nawet jeżeli w danym stosunku prawnym nie występuje zasada ekwiwalentności świadczeń. Postępowania o unieważnienie ugody zawartej przed sądem mogą być prowadzone przez adwokatów lub radców prawnych (prawnicy korporacyjni).

Zadania Sądu 

Warto zaznaczyć, że również Sąd przed którym zawierana jest ugoda powinien badać jej treść pod względem nadużycia prawa podmiotowego, o którym mowa w art. 5 k. c. W przypadku gdy dochodzi do zawarcia ugody sprzecznej z zasadami współżycia społecznego Sąd powinien się temu sprzeciwić i nie umarzać postępowania w danej sprawie. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji zapraszam do skorzystania z usług Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus