Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Uzasadnienie właściwości Sądu

Informacja dotycząca właściwości w pozwie 

W prawidłowo sporządzonym pozwie powinna znaleźć się informacja na jakiej podstawie została ustalona właściwość Sądu. Co prawda Sąd jest zobowiązany do ustalenia swojej właściwości miejscowej, rzeczowej oraz funkcjonalnej z urzędu, nie mniej jednak nie każda sprawa jest tak jasna z punktu widzenia właściwości Sądu. W niektórych przypadkach to sam Sąd wzywa do uzupełnienia w tym zakresie. Również w formularzach pozwów znajduje się informacja, że w miarę możliwości należy również uzasadnić właściwość Sądu. W przypadku właściwość rzeczowej bardzo rzadko istnieje spór, a wynikać on może co do zasady wyłącznie z zawyżonej lub zaniżonej wartości przedmiotu sporu. Jeżeli chodzi o właściwość miejscową sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, gdyż jest ona uzależniona od położenia nieruchomości, miejsca zamieszkania stron lub w niektórych przypadkach miejsca zamieszkania osób, których dotyczy postępowania (np. sprawy o opiekę).

Uzasadnienie jurysdykcji krajowej 

Obok właściwości Sądu w niektórych przypadkach zachodzi także konieczność wykazania jurysdykcji krajowe. O ile w przypadku wniesienia pozwu do Sądu niewłaściwego sprawa zostanie przekazana przez Sąd z urzędu do Sądu właściwego w przypadku stwierdzenia braku jurysdykcji polskiego Sądu (jurysdykcja krajowa) pozew zostanie odrzucony. W takim przypadku w celu uregulowania danego stosunku prawnego należy zwrócić się do właściwego organu jurysdykcyjnego obcego państwa. W obcym państwie kwestie te rozstrzygać może Sąd albo też inny organ publiczny. Zasady jurysdykcji określa na gruncie polskiego porządku prawnego kodeks postępowania cywilnego oraz rozporządzenie unijne. Zasadniczo polskie przepisy krajowe w tym zakresie są powtórzeniem regulacji wspólnotowych.

Powierzenie napisania pozwu Prawnikowi 

Prawidłowe zredagowanie pozwu z uzasadnieniem właściwości miejscowej i rzeczowej Sądu można powierzyć adwokatowi lub radcy prawnemu. Prawnik wniesie pozew lub wniosek w postępowaniu nieprocesowym do właściwego Sądu co pozwoli na oszczędność czasu związanego z przekazaniem sprawy według właściwości. Zawodowy pełnomocnik może również doradzić do którego Sądu strona może wnieść sprawę w przypadku tzw. właściwości przemiennej.

Pomoc prawna w sprawie ustalenia Sądu właściwego

Nasza Kancelarii zajmuje się pomocą prawną w sporządzaniu pism procesowych. W redagowanych pozwach zawsze poruszamy kwestię właściwości rzeczowej i miejscowej Sądu na wypadek gdyby Sąd powiązał wątpliwość co do swojej właściwości. Serdecznie zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.  

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus