Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Uzasadnienie wyroku

Kiedy Sąd uzasadnia orzeczenie 

Nie każdy wie, że Sąd co do zasady nie uzasadnia swoich wyroków z urzędu. Oczywiście zasada ta doznaje wyjątków, jednak najczęściej strona musi wystąpić z wnioskiem o uzasadnienie wyroku w terminie 7 dni. Uzasadnienie zwykle jest sporządzane przez asystenta sędziego. Asystent sędziego nie wykonuje jednak czynności samodzielnie, a wyłącznie udziela pomocy merytorycznej sędziemu. Po sporządzeniu uzasadnienia musi je podpisać sędzia. Sędzia powinien udzielić asystentowi niezbędnych wytycznych w zakresie treści uzasadnienia. Na sporządzenie uzasadnienia Sąd ma 14 dni. W wyjątkowych przypadkach Prezes Sądu może przedłużyć ww. termin maksymalnie do 30 dni. Dotyczy to sytuacji gdy uzasadnienie dotyczy sprawy zawiłej, w związku z czym Sędzia nie może dochować terminu podstawowego. Pod uzasadnieniem podpisują się wszyscy sędziowie orzekający w sprawie, a jeżeli złożenie podpisu przez któregokolwiek z nich jest niemożliwe przewodniczący nanosi na wyrok odpowiednią adnotację. Jeżeli niemożliwość złożenia podpisu dotyczy zaś przewodniczącego adnotację tę sporządza sędzia najstarszy służbą. Inaczej jest w przypadku ławników, którzy nie są zobowiązani do podpisania uzasadnienie wyroku w sprawie, w której orzekali.

Zasady sporządzania uzasadnienia 

W uzasadnienie wyroku Sąd określa na podstawie jakich motywów oparł swoje rozstrzygnięcie. Po rozprawie Sąd ustnie uzasadnia wyrok dlatego ważne jest, aby treść uzasadnienia pisemnego korespondowała z uzasadnieniem ogłoszonym przez Sędziego na rozprawie. Powołanie argumentacji Sądu jest ważne z uwagi na fakt, iż umożliwia stronie apelującej ustosunkowanie się do jego treści. Warto zauważyć, ze uzasadnienie pełni też inną rolę. Treść uzasadnienia służy przekonaniu stron, że zapadły wyrok jest zgodny z przepisami prawa materialnego, procesowego oraz został oparty na stanie faktycznym zgodnym z prawdą. Czasem zdarza się, że strona nie jest zadowolona z treści rozstrzygnięcia po przeczytaniu uzasadnienia dochodzi do wniosku, że wyrok jest prawidłowy i wszczynanie procedury odwoławczej nie ma sensu, a wręcz przeciwnie narazi apelującego na dodatkowe koszty takie jak opłata sądowa od środka zaskarżenia oraz inne koszty procesu, którymi zostanie obciążona w przypadku gdy nie wygra sprawy, tj. apelacja nie zostanie uwzględniona. Wniosek o uzasadnienie wyroku oraz apelację może sporządzić oraz wnieść w imieniu strony prawnik (adwokat lub radca prawny).

Pomoc Kancelarii

Kancelaria na stronie, której się znajdujesz ma swoje oddziały w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy stroną niezadowolonych z treści nieprawomocnych rozstrzygnięć Sądu. W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu oraz umówienia wizyty w dogodnym terminie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus