Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Uznanie powództwa

Kiedy może nastąpić uznanie powództwa?

W niektórych sytuacjach zdarza się, że pozwany nie posiada możliwości podniesienia zarzutów, które umożliwiały by mu podjęcie skutecznej obrony. Chodzi tutaj o przypadki, gdy dłużnik nie kwestionuje żądania wierzyciela zarówno co do istoty, wysokości oraz terminu wymagalności. W takim przypadku w interesie dłużnika jest to, aby dogadał się z wierzycielem, aby ten nie skierował powództwa do Sądu co wobec jego oczywistej zasadności doprowadzi do obciążenia dłużnika dodatkowymi kosztami, takimi jak koszty procesu, w tym wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego oraz opłaty sadowe. Jeżeli w sprawie został wydany nakaz zapłaty, a dłużnik uznaje roszczenie nie powinien zgłaszać sprzeciwu, gdyż takie działanie narazi go tylko na poniesienie wyższych kosztów procesu. Sprzeciw będzie bowiem skuteczny nawet, gdyż pozwany nie podniesie w nim żadnych zarzutów, gdyż ma on automatyczny skutek kasatoryjny.

Decyzja o uznaniu powództwa

Decyzję o uznaniu powództwa, czy też uznaniu roszczenia wierzyciela jeszcze na etapie przed wszczęciem procedury sądowej należy w każdym przypadku przemyśleć. Decyzja ta rodzi za sobą nieodwracalne skutki, dlatego nie należy jej podejmować pochopnie. Uznanie powództwa miedzy innymi niweczy skutki przedawnienia. Dlatego właśnie decyzję tę warto skonsultować z prawnikiem takim jak adwokat lub radca prawny. Zawodowy zastępca procesowy przeanalizuje sprawę i określi czy nie istnieje prawna możliwość uchylenia się od zaspokojenia zobowiązania na podstawie przepisów prawa materialnego lub procesowego. Bardzo często dochodzi do tak zwanego niewłaściwego uznania powództwa. Dzieje się tak, gdy dłużnik nie składa oświadczenia o uznaniu powództwa lecz podejmuje czynności, które tworzą domniemanie, że nie kwestionuje przedmiotowego roszczenia. Do czynności takich należy w szczególności wniosek o rozłożenie długu na raty. Aby uniknąć takiej sytuacji we wniosku o rozłożenie świadczenia na raty, należy jednoznacznie stwierdzić, że jest to żądanie ewentualne na wypadek uwzględnienia żądania powoda przez Sąd i, że pozwany nadal kwestionuje zasadność roszczenia.

Uznanie powództwa po wyznaczeniu rozprawy

Po wyznaczeniu rozprawy uznanie długu jest co do zasady bezprzedmiotowe, gdyż nie wpłynie to już na zmniejszenie ewentualnych kosztów procesu. W związku z tym na tym etapie co do zasady w interesie pozwanego nie jest uznanie długu, gdyż zawsze jest szansa że Sąd nie uzna dowodów powołanych przez strona powodową za wystarczające dla uwzględnienia zadania pozwu i oddali powództwo. Nie zmienia to jednak faktu, że w przypadku skutecznego zaskarżenia takiego wyroku przez powoda pozwanego obciąża także koszty postępowania apelacyjnego.

Kontakt z Nami

W celu uzyskania pracy indywidualnej istnieje możliwość umówienia spotkania w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawna.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus