Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Władze spółdzielni

Istota działalności spółdzielni 

 Spółdzielnia jest to jedna z form osób prawnych. W porządku prawnym wyróżniamy wiele rodzaj spółdzielni, w szczególności spółdzielnie pracy, czy też spółdzielnie socjalne. Spółdzielnia jako osoba prawna działa za pomocą swoich organów. Katalog i zakres kompetencji poszczególnych organów tego podmiotu prawnego określa ustawa prawo spółdzielcze.

Organy spółdzielni, jak działają? 

  Podstawowym organem wykonawczym spółdzielni jest Zarząd. Organ  ten jest powołany do reprezentowania spółdzielni na ze zewnątrz poprzez składanie w jej imieniu (jako przedstawiciel bezpośredni) oświadczeń woli oraz podejmowanie decyzji w sprawach wewnętrznych. Zarząd może być organem jednoosobowym albo kolegialnym. Kwestię w tym zakresie reguluje statut spółdzielni. Członków zarządu może wybierać w zależności od postanowień statutu Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza Spółdzielni. Członek zarządu może być pracownikiem spółdzielni na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub też powołania. Należy jednak zaznaczyć, że samo odwołanie z funkcji członka zarządu nie prowadzi do automatycznego wygaśnięcia jego stosunku pracy.  

Obowiązki rady nadzorczej w spółdzielni 

  Rada Nadzorcza Spółdzielni podobnie jak w przypadku spółek prawa handlowego jest powołana do sprawowania kontroli i nadzoru na czynnościami dokonywanymi przez Zarząd. Rada Nadzorcza zawsze jest organem kolegialnym, gdyż musi się składać co najmniej z 3 osób. W niektórych spółdzielniach nie ma obowiązku powołania Rady Nadzorczej, a wówczas nadzór i kontrola w tym zakresie jest powierzona Walnemu Zgromadzeniu. Wyjątek ten dotyczy spółdzielni rolnych, oraz spółdzielni posiadających mniej niż 10 członków. Oczywiście również w tym przypadku istnieje możliwość powołania Rady Nadzorczej, jednak ma to charakter fakultatywny.

Jak działa walne zgromadzenie spółdzielni? 

  Walne Zgromadzenie spółdzielni jest najważniejszym organem w Spółdzielni. Organ ten podejmuje najważniejsze decyzję dotyczące ww. podmiotu. Zgromadzenie to składa się z wszystkich członków spółdzielni i podejmuje decyzję na zasadach demokratycznych. W przypadku osób fizycznych każdy z członków posiada wyłącznie jeden głos. Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący dlatego nie ma możliwości, aby w statucie przyznać jednemu z członków będącemu osobą fizyczną więcej niż jednego głosu.

Kontakt z Nami

  Nasza Kancelaria pomaga w przygotowaniu wszelkiej dokumentacji związanej z założeniem i późniejszym funkcjonowaniem spółdzielni. Kancelaria posiada siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus