Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Wartość przedmiotu spory

Wymogi formalne pozwu 

W pozwie powód jest zobowiązany do podania wartości przedmiotu sporu. Obowiązek ten ma charakter formalny w stosunku do ww. pisma procesowego, a jego niezachowanie skutkuje tym, że Sąd wezwie powoda do uzupełnienia tego braku w terminie 7 dni. Jeżeli powód tego braku nie uzupełni zgodnie z przepisami postępowania cywilnego pozew zostanie odrzucony, czyli Sąd nie rozpozna go pod względem merytorycznym. Dotyczy to jednak sytuacji gdy powód dochodzi roszczeń innych niż roszczenia pieniężne. W przypadku bowiem gdy pozwem dochodzi się roszczeń pieniężnych wartość przedmiotu sporu stanowi dochodzona suma pieniężna. Wartość przedmiotu spory zaokrągla się w górę do pełnego złotego bez względu na to, czy za zaokrągleniem takim przemawiają reguły matematyczne. Podając wartość przedmiotu sporu powód powinien działać w dobrej wierze, w praktyce nie ma jednak obowiązku, aby zlecał sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego na okoliczność wartości roszczenia niepieniężnego, które zamierza dochodzić w postępowaniu cywilnym. Do wartości przedmiotu sporu zalicza się wyłącznie roszczenie główne, nie dodaje się natomiast należności ubocznych takich jak odsetki czy inne koszty, chyba, że odsetki zostały dokapitalizowane do należności głównej, zgodnie z zasadą, że od dnia wniesienia pozwu można takie należności doliczyć do głównej kwoty zobowiązania.

Sprawdzenie wartości przedmiotu sporu 

W przypadku powzięcia przez Sąd wątpliwości co do podanej przez kwota wps organ orzekający przeprowadza stosowne dochodzenie. Może to nastąpić wyłącznie do momentu doręczenia pozwu pozwanemu, po tym terminie sprawdzenie wps, albo ponowne ustalenie wps nie jest już możliwe. Wartość przedmiotu sporu ustala się zawsze na dzień wniesienia pozwu, podobnie w przypadku gdy dochodzimy zapłaty w walucie obcej na potrzeby ustalenia wps przeliczamy ww. walutę na złote według oficjalnego kursu NBP na dzień wniesienia pozwu. W przypadku świadczeń powtarzających się, okresowych, np. alimentów wps ustala się jako wartość tych świadczeń za okres 12 miesięcy. Dla przykładu jeżeli strona domaga się zasądzenia alimentów w kwocie 500 zł, wartość przedmiotu sporu będzie wynosić 6 000 zł.

Ustalenie wysokości opłaty sądowej 

Ustalenie wartości przedmiotu sporu jest potrzebne ze względu na fakt, iż od wps w niektórych postępowaniach jest uzależniona opłata sądowa od wniesienia pozwu. Wartość przedmiotu sporu wpływa również na właściwość rzeczową sądu. W sprawach dotyczących ustalenia wartości przedmiotu sporu pomocny może być rzeczoznawca majątkowy współpracujący z adwokatem lub radcą prawnym. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej umów się na spotkanie w Kancelarii Radcy Prawnego w Jarosławiu, Przeworsku, a także Rzeszowie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus