Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Warunek

Instytucja warunku 

Warunek to instytucja prawa cywilnego. Warunek polega na tym, że pewien skutek prawny jest uzależniony od zajścia pewnego zdarzenia. Polskie prawo cywilne wyróżnia kilka rodzajów warunków. Warunek charakteryzuje się tym, że jest to zdarzenie przyszłe i niepewne. Charakteru warunku nie ma zatem zdarzenie co do którego istnieje pewność, że wystąpi. Dla przykładu upływ określonego czasu nie jest warunkiem, bowiem istnieje pewność co do tego, że jakiś termin prędzej czy później nastąpi. Nie jest również warunkiem śmierć osoby fizycznej bowiem każdy człowiek prędzej czy później umiera. Zdarzenia takie zakreślają natomiast termin bliżej nieokreślony. Co oczywiste warunek musi dotyczyć zdarzenia przyszłego, w przypadku zdarzeń przeszłych istnieje bowiem pewność co do tego, że miały one miejsce lub się nie ziściły. Zasadą jest ze spełnienie warunku nie ma mocy wstecznej, oznacza to, że skutki prawne uzależnione od spełnienia warunku następują dopiero od chwili jego spełnienia. Strony mogą w umowie inaczej uregulować te zagadnienie. Wsteczny skutek ziszczenia się warunku może być także przewidziany w ustawie.

Przykłady warunków

Podstawowym rodzajem warunku jest warunek zawieszający. Oznacza to, że określony skutek w umowie lub ustawie następuje dopiero po spełnieniu warunku. Warunek zawieszający natomiast polega na tym, że czynność prawna wywołuje skutki od razu, ale skutki te trącą moc z chwilą ziszczenia się warunku. Dla przykładu żona ustanowiła zapis windykacyjny, na podstawie którego po jej śmierci jej mąż będzie miał prawo dożywotnio zamieszkiwać w jej domu jednak pod warunkiem, że nie wstąpi w nowy związek małżeński. W takim przypadku mąż nabywa stosowną służebność jednak utraci ją z chwilą zawarcia związku małżeńskiego.

Czynności uprawnionego 

Do ziszczenia się warunku uprawniony zgodnie z kodeksem cywilnym ma prawo do podejmowania wszelkich czynność, które mają na celu zachowanie prawa, które będzie mu przysługiwać po ziszczenia się warunku. Przepisy przewidują także regulację chroniące uprawnionych przed działaniem drugiej strony nakierowanym na udaremnienie spełniania warunku. Jeżeli strona niezgodnie z zasadami współżycia społecznego udaremni spełnienie warunku przepisy wprowadzają fikcję prawną, że warunek ten się ziścił. W takim przypadku uprawniony ma prawo zwrócić się do Sądu o wykonanie umowy. W postępowaniu tym warto skorzystać z pomocy prawnika takiego jak adwokat lub radca prawny.

Pomoc w sporządzaniu umów 

Nasza Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sporządzaniem umów, których realizacja jest uzależniona od spełnienia określonego warunku. Dokonujemy także weryfikacji umów pod względem ich poprawności oraz ochrony strony, której pomagamy.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus