Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Wezwanie do zapłaty

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty polega na tym, że wierzycieli kieruje do dłużnika żądanie zaspokojenia jego wierzytelność. Żądanie takie ma najczęściej formę pisemną.

W jakim celu wzywać dłużnika do zapłaty?

Wezwanie dłużnika do zapłaty w niektórych wypadkach stanowi warunek wymagalności zobowiązania. Ponadto wezwanie do zapłaty może zmotywować dłużnika do zaspokojenia zobowiązania bez konieczności wszczynania procedury sądowej. Co ważne dłużnik w odpowiedzi na wezwanie może podnieść okoliczności wyłączające zasadność roszczenia. W takim przypadku wierzyciel może zrezygnować z dochodzenia należności przed Sądem, w celu uniknięcia przegrania proces i obciążenia jego kosztami.

Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty?

W wezwaniu do zapłaty wierzycieli powinien wskazać osobę dłużnika oraz dokładnie sprecyzować zapłaty jakiej kwoty i z jakiego tytułu żąda. Warto także w wezwaniu do zapłaty poinformować jakie kroki zamierza podjąć wierzycieli, w przypadku odmowy zapłaty lub zignorowania wezwania. Chodzi tutaj przede wszystkich wytoczenie powództwa cywilnego. W takim przypadku wierzycieli żąda zapłaty pod rygorem wytoczenia powództwa cywilnego. Jeżeli natomiast wierzytelność jest stwierdzona orzeczeniem Sądu zasadnym będzie wezwanie do zapłaty pod rygorem wszczęcia egzekucji.

Kto może sporządzić wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty może sporządzić sam wierzyciel lub działający w jego imieniu adwokat lub radca prawny. W ramach pomocy prawnej profesjonalny prawnik może także ocenić zasadność roszczenia. Warto zauważyć, że w przypadku skierowania wezwania do zapłaty przez adwokata lub radcy prawnego dłużnik ma świadomość, że wierzycieli korzysta z profesjonalnej pomocy prawnej. Pamiętaj także, że korzystanie z usług firmy windykacyjnych wiąże się z ryzykiem, gdyż podmioty takie nie mogą świadczyć usług adwokackich, ani radcowskich, a tym samym nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, a usługi mogą być świadczone przez osoby nie posiadające żadnego, nawet podstawowego wykształcenia.  

Jaki jest koszt sporządzenia wezwania do zapłaty?

To zależy od wartości dochodzonego roszczenia oraz charakteru wierzytelności. W przypadku dużej ilości wierzytelności koszt sporządzenie jednego pisemnego wezwania może nie przekraczać 50 zł. Dłużnik powinien zwrócić te koszty wierzycielowi na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w przypadku gdy stronami zobowiązania są przedsiębiorcy.

Czy wezwanie do zapłaty można wysłać mailem?

Tak, chyba, że ustawa lub umowa wymaga dla dokonania tej czynności zachowania formy pisemnej. Należy jednak pamiętać, że pisemne wezwanie do zapłaty jest najczęściej bardziej skuteczne niż wezwanie skierowane w formie dokumentowej, np. mailem lub smsem.

Czy można wysyłać kilka wezwań do zapłaty do tego samego dłużnika w sprawie tej samej wierzytelności?

Co do zasady tak, chyba, że dłużnik wyraźnie oświadczył, że sobie tego nie życzy. Wysyłanie do dłużnikowi kolejnych wezwań do zapłaty pomimo wyraźnego oświadczenia dłużnika, że sobie tego nie życzy może stanowić naruszenie dóbr osobistych.

Potrzebujesz sporządzić wezwanie do zapłaty?

Nasz zespół radców prawnych może się tym zająć. Możemy także poprowadzić stałą obsługę prawną Twoich wierzytelności.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus