Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Wpis w księdze wieczystej

Kiedy konieczny jest wpis w księdze wieczystej?

Wpis w księdze wieczystej dotyczy zarówno ujawnienia określonego prawa przysługującego do nieruchomości, dla której prowadzona jest ta księga, jak i dla wykreślenia tego prawa. Postępowanie o wpis w księdze wieczystej ma charakter formalnoprawny, co oznacza, że organ orzeka o wpisie lub odmowie dokonania wpisu wyłącznie na podstawie zgromadzonej dokumentacji. W tym przypadku nie jest możliwe przeprowadzenie rozprawy, czy przesłuchanie świadków na okoliczności istotne z punktu widzenia przedmiotowego postępowania. W sprawach tych uprawnionym do dokonywania czynności orzeczniczych jest referendarz sądowy.

Co powinien zawierać wniosek o wpis w księdze wieczystej? 

We wniosku o wpis w księdze wieczystej trzeba przede wszystkim wskazać numer księgi wieczystej, której wpis ten ma dotyczyć. W przypadku gdy dla danej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta w celu ujawnienia prawa własności lub innego prawa konieczne jest założenie tej księgi. W dzisiejszych czasach sytuację te w związku z rozwojem bardzo zaawansowanych i skomplikowanych stosunków gospodarczych i koniecznością zachowania formy aktu notarialnego dla zbycia nieruchomości należą do rzadkości, nie mniej jednak ciągle się zdarzają. Wnioskodawca musi także wskazać dokładnie swoje dane, w tym imię i nazwisko, imiona rodziców oraz numer PESEL. Konieczne jest także wskazanie innych uczestników postępowania oraz ich adresów. Uczestnikami postępowania wieczysto-księgowego są wszelkie osoby których prawa mają zostać wykreślone lub wpisane do księgi wieczystej. Wniosek o wpis do księgi wieczystej należy sporządzić na urzędowym formularzu dostępnym na stronach rządowych oraz w budynkach Sądów. Wniosek taki co oczywiste może w imieniu wnioskodawcy sporządzić adwokat lub radca prawny, jednak zwykle ze względu na koszty i stosunkowo mało skomplikowany charakter takiej sprawy strony uzupełniają formularz sądowy samodzielnie nie korzystając z pomocy prawnika.

Obowiązki notariusza 

W przypadku gdy dochodzi do zbycia nieruchomości w formie aktu notarialnego to notariusz jest zobowiązany do zgłoszenia faktu zmiany właściciela nieruchomości do ksiąg wieczystych. Inaczej jest w przypadku gdy dane prawo przysługujące konkretnej osobie jest nabywane na podstawie dziedziczenia ponieważ wówczas to sam zainteresowany w celu ujawnienia ww. prawa w księdze wieczystej powinien złożyć stosowany wniosek o wpis.

Nasze usługi prawne

Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie na stronie której się znajdujesz pomaga także w postępowaniach wieczysto-księgowym. W niektórych sytuacjach postępowania te również bywają skomplikowane. Pamiętać jednak należy, że w przypadku braku odpowiednich dokumentów potwierdzających własność pozostaje możliwość uzgodnienia na drodze sądowej treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.  

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus