Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Wynagrodzenie podwykonawcy

Powierzenie robót podwykonawcom

Przy wykonaniu robót budowlanych bardzo często dochodzi do sytuacji, że główny wykonawca powierza całość lub część zleconych robót podwykonawcom. W takim przypadku co oczywiste ponosi on również odpowiedzialność za nienależyte wykonanie robót przez podwykonawców. W niniejszym artykule zostaną natomiast omówione regulację, które służą ochronie prawa podwykonawcy do wynagrodzenia.

Rodzaje podwykonawców

Podwykonawcy to zwykle małe firmy, często prowadzone w formie indywidualnej działalności gospodarczej. Dlatego właśnie wynagrodzenie należne podwykonawcy stanowi niejednokrotnie podstawowe źródło jego utrzymania. W sytuacji gdy wykonawca staje się niewypłacalny interesy podwykonawcy mogą być zagrożone. Właśnie w tym celu ustawodawca w kodeksie cywilnym wprowadził regulację nakładającą na inwestora solidarną, wspólnie z wykonawcą odpowiedzialność za wypłatę wynagrodzenia podwykonawcom. W takim przypadku nie ma znaczenia to, czy inwestor rozliczył się z wykonawcą. Dla przykładu inwestor zapłacił za wykonane robót budowlanych głównemu wykonawcy. Wykonawca ten przeznaczył otrzymane pieniądze na spłatę zaciągniętych zobowiązań i  w skutek tego stał się niewypłacalny. W takim przypadku podwykonawca może skutecznie zwrócić się o zapłatę do inwestora. Inwestor nie może podnieść skutecznie zarzutu, że uregulował należność względem głównego wykonawcy. W związku z tym faktem w interesie inwestora jest to, żeby zanim zapłaci wykonawcy wynagrodzenie uzyskał od tego podmiotu gwarancję lub zabezpieczenie, że ten ureguluje należności względem swoich podwykonawców. Należy przy tym zaznaczyć, że nie można w drodze umowy wyłączyć odpowiedzialności solidarnej inwestora względem wykonawcy. Postanowienie takie byłoby bowiem nieważne z mocy prawa. Jest to zrozumiałe, gdyż w takim przypadku z ostrożności inwestor zawsze chciałby zabezpieczyć się przed ponoszeniem odpowiedzialności za zobowiązania, które wynikają z trudnej sytuacji ekonomicznej wykonawcy.

Wyłączenie odpowiedzialności

Nie zawsze jednak inwestor odpowiada za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom. W tym celu muszą zostać spełnione określone warunki. Przede wszystkim roboty, które mają zostać wykonane przez podwykonawcę muszą zostać zgłoszone inwestorowi jeżeli nie zostało to określone w zawartej na piśmie umowie. Zgłoszenie to ma umożliwić inwestorowi zgłoszenie sprzeciwu, który wnosi się w terminie 30 dni. Inwestor ma więc wpływ na dobór podwykonawców.

Pomoc w sporach dotyczących umowy o roboty budowlane

Kancelaria na stronie której się znajdujesz posiada siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie sporów wynikających z umów o roboty budowlane serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus