Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia, jak ją rozwiązać?

 Umowę ubezpieczenia osobowego można wypowiedzieć. Umowa w zakresie ubezpieczenia osobowego obejmuje ochroną ubezpieczeniową, w szczególności takie zdarzenia jak śmierć, czy też uszczerbek na zdrowiu.  Zazwyczaj unormowania w tym zakresie znajdują się w zawartej umowie lub też ogólnych warunkach umowy stanowiących jej integralną część. Jeżeli takie postanowienie nie zostało określone przez strony to wówczas istnieje możliwość rozwiązania stosunku wynikającego z umowy ubezpieczenia  ze skutkiem natychmiastowym. Prawo to dotyczy to jednak wyłącznie ubezpieczającego, gdyż Zakład Ubezpieczeń może wypowiedzieć taką umowę wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie. Jest to zrozumiałe, gdyż w przeciwnym wypadku ubezpieczyciel mógłby wypowiedzieć taką umowę, gdy tylko ryzyko zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego uległoby podwyższeniu. Dlatego właśnie to w interesie ubezpieczyciela jest określenie rozwiązań prawnych w tym zakresie.  

Szczególne formy rozwiązania umowy

  Umowa ubezpieczenia może być wypowiedziana również w sposób dorozumiany. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują, że w przypadku gdy ubezpieczający nie opłaci składki umowę ubezpieczenia uważa się za wypowiedzianą. Warunkiem w tym przypadku jest jednak to, aby ubezpieczyciel wezwał ubezpieczającego na piśmie do zapłaty tej należności. Są to przepisy dyspozytywne dlatego też w umowie czy ogólnych warunkach mogą być przewidziane odrębne regulacji. W literaturze przedmiotu, przyjmuje się jednak, że przepis ten ma na celu ochronę interesów ubezpieczającego, dlatego też strony umowy są związane w tym zakresie regulacjami z art. 814 k. c. (Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, wyd. II, LEX nr: 587286735). Najczęściej zgodnie z zawartą umową i dokumentami stanowiącymi jej integralną część w takiej sytuacji istnieje możliwość wznowienia ubezpieczenia. W takim jednak przypadku rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem karencji ubezpieczeniowej następuje dopiero od dnia wznowienia umowy, a nie ma mocy wstecznej. Jest to zrozumiałe, gdyż w przeciwnym przypadku ubezpieczający mógłby dążyć do wznowienia umowy ubezpieczeniowej już po zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Bardzo często ubezpieczyciele pobierają za wznowienie umowy ubezpieczeniowej dodatkową opłatę. Dlatego właśnie czasami korzystniejszym rozwiązaniem jest zawarcie nowej umowy jeżeli karencja ubezpieczeniowa rozpoczyna swój bieg dopiero od dnia wznowienia umowy i brak w tym zakresie kontynuacji pierwotnej umowy.

Kontakt z Nami 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga w sprawach dotyczących ubezpieczeń osobowych. W celu umówienia konsultacji wystarczy zadzwonić.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus