Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia, jak ją rozwiązać?

 Umowę ubezpieczenia osobowego można wypowiedzieć. Umowa w zakresie ubezpieczenia osobowego obejmuje ochroną ubezpieczeniową, w szczególności takie zdarzenia jak śmierć, czy też uszczerbek na zdrowiu.  Zazwyczaj unormowania w tym zakresie znajdują się w zawartej umowie lub też ogólnych warunkach umowy stanowiących jej integralną część. Jeżeli takie postanowienie nie zostało określone przez strony to wówczas istnieje możliwość rozwiązania stosunku wynikającego z umowy ubezpieczenia  ze skutkiem natychmiastowym. Prawo to dotyczy to jednak wyłącznie ubezpieczającego, gdyż Zakład Ubezpieczeń może wypowiedzieć taką umowę wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie. Jest to zrozumiałe, gdyż w przeciwnym wypadku ubezpieczyciel mógłby wypowiedzieć taką umowę, gdy tylko ryzyko zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego uległoby podwyższeniu. Dlatego właśnie to w interesie ubezpieczyciela jest określenie rozwiązań prawnych w tym zakresie.  

Szczególne formy rozwiązania umowy

  Umowa ubezpieczenia może być wypowiedziana również w sposób dorozumiany. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują, że w przypadku gdy ubezpieczający nie opłaci składki umowę ubezpieczenia uważa się za wypowiedzianą. Warunkiem w tym przypadku jest jednak to, aby ubezpieczyciel wezwał ubezpieczającego na piśmie do zapłaty tej należności. Są to przepisy dyspozytywne dlatego też w umowie czy ogólnych warunkach mogą być przewidziane odrębne regulacji. W literaturze przedmiotu, przyjmuje się jednak, że przepis ten ma na celu ochronę interesów ubezpieczającego, dlatego też strony umowy są związane w tym zakresie regulacjami z art. 814 k. c. (Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, wyd. II, LEX nr: 587286735). Najczęściej zgodnie z zawartą umową i dokumentami stanowiącymi jej integralną część w takiej sytuacji istnieje możliwość wznowienia ubezpieczenia. W takim jednak przypadku rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem karencji ubezpieczeniowej następuje dopiero od dnia wznowienia umowy, a nie ma mocy wstecznej. Jest to zrozumiałe, gdyż w przeciwnym przypadku ubezpieczający mógłby dążyć do wznowienia umowy ubezpieczeniowej już po zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Bardzo często ubezpieczyciele pobierają za wznowienie umowy ubezpieczeniowej dodatkową opłatę. Dlatego właśnie czasami korzystniejszym rozwiązaniem jest zawarcie nowej umowy jeżeli karencja ubezpieczeniowa rozpoczyna swój bieg dopiero od dnia wznowienia umowy i brak w tym zakresie kontynuacji pierwotnej umowy.

Kontakt z Nami 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga w sprawach dotyczących ubezpieczeń osobowych. W celu umówienia konsultacji wystarczy zadzwonić.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus