Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Wzór wniosku o zasiedzenie

WZÓR DOKUMENTU

(Twoja miejscowość), (data)

Sąd Rejonowy w

(miejscowość, gdzie znajduje się Sąd)

Wydział Cywilny

(adres Sądu)

Wnioskodawca:

(Twoje imię i nazwisko)

(Twój PESEL)

(Twój adres zamieszkania)

Uczestnicy:

1.

(Imię i nazwisko poprzedniego właściciela nieruchomości)

imiona rodziców:

(Imiona rodziców poprzedniego właściciela nieruchomości)

(Adres zamieszkania poprzedniego właściciela nieruchomości)

2.

(Imię i nazwisko poprzedniego właściciela nieruchomości)

imiona rodziców:

(Imiona rodziców poprzedniego właściciela nieruchomości)

(Adres zamieszkania poprzedniego właściciela nieruchomości)

wartość przedmiotu sprawy: (wpisz jaka jest wartość nieruchomości w cyfrach) zł słownie: (podaj wartość nieruchomości słownie)

Wniosek o zasiedzenie

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

 1. stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości  rolnej/ leśnej/ budowlanej* o pow. (podaj powierzchnie nieruchomości) położonej w miejscowości (podaj miejscowość) składającej się z działek/działki o nr: (podaj numer lub numery działek), dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o nr: (podaj numer księgi wieczystej) zabudowaną/ niezabudowaną budynkiem gospodarczym/mieszkalnym* o pow. (podaj powierzchnię budynku)/ nie dotyczy*

 2. zasądzenie od Uczestnika/ Uczestników na rzecz Wnioskodawcy kosztów postępowania według norm przepisanych

 3. wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków/ świadka: (Imię i nazwisko świadka), (Adres świadka), (Imię i nazwisko świadka), (Adres świadka)

*niepotrzebne wykreślić

Uzasadnienie

I

Strony nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, gdyż stwierdzić zasiedzenie może tylko Sąd.

II

Poprzednim właścicielem nieruchomości, o której mowa w petitum niniejszego pisma są/jest Uczestnicy/ Uczestnik niniejszego postępowania. Nieruchomość ta posiada cechy podane w petitum niniejszego wniosku.

dowód nr 1:

odpis z księgi wieczystej (zał. nr 2)

dowód nr 2:

wypis i wyrys ewidencji gruntów (zał. nr 3) **

*w przypadku nieruchomości zabudowanej także wypis z rejestru budynków 

II

Wnioskodawca jest posiadaczem samoistnym ww. nieruchomości od ponad 30 lat. Z uwagi na ten fakt jego dobra wiara nie musi być badana.

dowód nr 3:

zeznania świadków 

(podpis Wnioskodawcy)

Załączniki:

 1. kserokopia wniosku i wszystkich załączników w liczbie odpowiadającej liczbie Uczestników
 2. odpis z księgi wieczystej (dow. nr 1)
 3. wypis i wyrys ewidencji gruntów (dow. nr 2)
 4. dowód wniesienia opłaty sądowej w kwocie 2 000 zł

Komentarz:

 1. Wskazany wzór ma charakter przykładowy. Kursywą zaznaczono miejsca, które należy uzupełnić. Wzór można go dowolnie zmieniać i dopasować do swojej sytuacji. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, możemy Ci pomóc. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

 2. W przypadku oznaczenia fragmentu "*" należy wykreślić odpowiedni fragment, np. jeżeli nieruchomości jest zabudowana należy wykreślić słowo "leśna" i "budowlana". Jeżeli nieruchomość nie jest zabudowana należy pozostawić słowo "nie dotyczy", a wykreślić słowa "o pow". 

 3. Wzór opisuje sytuację, gdy posiadanie samoistne Wnioskodawcy trwa więcej niż 30 lat. W takim przypadku Sąd nie musi oceniać dobrej wiary posiadacza. Jeżeli samoistne posiadanie trwa krócej należy zmodyfikować wniosek. 

 4. Wnioskodawca może dołączyć także inne dowody na okoliczność posiadania samoistnego nieruchomości, np. zdjęcia. Zeznania świadków to jednak najpowszechniejszy dowód w tego rodzaju sprawach. 

 5. Istnieje możliwość zwolnienie z opłaty sądowej. W takim przypadku należy do pisma dołączyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach oraz źródłach utrzymania sporządzone na urzędowym formularzu. 

 6. Wniosek należy przesłać do Sądu, w okręgu którego znajduje się przedmiotowa nieruchomość. 

 7. Koniecznie podpisz Wniosek.

 8. Numer rachunku bankowego do wniesienia opłaty sądowe znajdziesz na stronie internetowej Sądu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus