Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Wznowienie postępowania cywilnego

Na czym polega wznowienie postepowania? 

Wznowienie postępowania cywilnego jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia. Oznacza to, że środek ten przysługuje wyłącznie od prawomocnych orzeczeń. Przesłanki wznowienia są ściśle określone. Przede wszystkim można wznowić postępowanie gdy jest ona obarczone sankcją nieważności. Dochodzi do tego w sytuacjach gdy w składzie Sądu znajdowała się osoba nieuprawniona (np. osoba, która nie jest sędzią) lub gdy orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy (np. małżonek strony). Nieważności postępowania cywilnego dotyczy też wypadków, gdy jedna ze stron nie posiadała zdolności sądowej lub procesowej. Zdolność sądowa jest odpowiednikiem zdolności prawnej, natomiast zdolność procesowa jest odpowiednikiem zdolności do czynności prawnych. Zdolności sądowej nie posiada np. spółka cywilna, gdyż stronami transakcji zawsze są jej wspólnicy. Spółka cywilna nie jest podmiotem prawa. Zdolności procesowej nie posiadają lub posiadają w ograniczonym zakresie natomiast, w szczególności małoletni, którzy są reprezentowani przez przedstawicieli ustawowych.

Podstawy do wznowienie postepowania 

Kolejną podstawą do wznowienia postępowania cywilnego jest wydanie przez Trybunał Konstytucyjny wyroku, który uchyla przepis prawa na podstawie, którego zostało wydane orzeczenie. Niektóre przesłanki wznowienia postępowania dotyczą okoliczności związanych z popełnieniem przestępstwa. Wznowienia postępowania można się domagać na tej podstawie wówczas gdy, wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym. Dla przykładu w przypadku gdy Sąd wydał nakaz zapłaty na podstawie sfałszowanej umowy można domagać się wznowienia postępowania. Przesłanką wznowienia postępowania jest również wydanie wyroku w skutek popełnienia przestępstwa. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. gdy sędzia przyjmuje łapówkę w zamian za wydanie wyroku korzystnego dla jednej ze stron. Takie przypadki należą jednak do rzadkości. Bardzo popularną w praktyce procesowej przesłanką wznowienia postępowania jest ujawnienie nowych faktów i dowodów, które mają wpływ na rozstrzygniecie sprawy. Należy jednak pamiętać, że te dowody i fakty muszą mieć charakter nowy w tym znaczeniu, że strona o nich nie wiedziała lub nie mogła ich powołać w toczącym się postępowaniu. Dla przykładu ujawnienie, że spadkodawca sporządził później kolejny testament stanowi przesłankę do wznowienia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. W postępowaniu tym strona może być reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego.

Kontakt z Kancelarią

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących nadzwyczajnych środków zaskarżenia obowiązujących w polskiej procedurze cywilnej zapraszamy do kontaktu w Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. 

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus