Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Zabezpieczenie alimentów

Cele instytucji zabezpieczenia alimentów 

Instytucja zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego służy zaspokojeniu potrzeb uprawnionego do alimentacji na czas trwania procesu oraz niweluje niektóre skutki związane z zaleganiem z płatnością alimentów. O ile w przypadku innych zabezpieczeń roszczeń cywilnoprawnych koniecznym jest udowodnienie, że brak takiego zabezpieczenia uniemożliwi lub chociażby utrudni wykonanie orzeczenia końcowego w przypadku alimentów jest inaczej. Osoba uprawniona bądź jej przedstawiciel muszą jedynie uprawdopodobnić istnienie roszczenia alimentacyjnego. Zabezpieczenie takie służy bezpośrednio zaspokojeniu roszczenia alimentacyjnego.

Wniosek o zabezpieczenie powództwa o alimenty 

Wniosek o zabezpieczenie powództwa alimentacyjnego można złożyć w raz z pozwem o alimenty, jak również przed wniesieniem tego powództwa, a wówczas sąd wyznaczy termin do wytoczenia przez uprawnionego sprawy przed Sądem. Również po wniesieniu powództwa strona może na piśmie lub do protokołu rozprawy wnieść stosowany wniosek. Do wniosku takiego należy dołączyć dowody uprawdopodabniające zasadności roszczenia, w przypadku alimentów na dzieci będzie to akt urodzenia. We wniosku należy wskazać jakiej kwoty zabezpieczenia domaga się powód oraz sposób jej zapłaty, np. do 5 każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami za opóźnienie do rąk matki powoda. W pierwszej instancji sprawy o alimenty rozstrzyga Sąd Rejonowy bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Właściwość Sądu 

Wniosek o zabezpieczenie powództwa o alimenty rozpoznaje Sąd właściwy do rozstrzygnięcia sprawy głównej. Postanowieniu takiemu Sąd z urzędu nadaje klauzule wykonalności z urzędu (pomimo że od powyższego rozstrzygnięcia procesowego służy środek zaskarżenia). Od postanowienia sądu w sprawie zabezpieczenia strona może się odwołać, składając zażalenie do Sądu wyższej instancji (Sądu Okręgowego). Termin na wniesienie takiego zażalenia wynosi 7 dni. Od zażalenia takiego pobiera się opłatę sądową w wysokości 30 zł. Warto jednak pamiętać, że zażalenie takie nie wstrzymuje automatycznie wykonania zapadłego rozstrzygnięcia, możemy jednak wnosić aby wykonanie tego postanowienia zostało wstrzymane przez Sąd I instancji (decyzja w tym zakresie zapada na posiedzeniu niejawnym).

Zabezpieczenie alimentów na przyszłość

Możliwe jest również zabezpieczenie przyszłego roszczenia alimentacyjnego. Polega to na zobowiązaniu mężczyzny, który nie jest mężem matki, a którego ojcostwo zostało jedynie uwiarygodnione do wyłożenia sumy potrzebnej do utrzymania matki dziecka przez trzy miesiące w okresie porodu oraz utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące życia.

Zwrot nienależnie pobranych alimentów 

W przypadku gdy w końcowym wyroku kwota alimentów wynikająca z postanowienia zabezpieczającego nie zostanie utrzymana, tj. alimenty nie zostaną zasądzone lub zostanie zasądzona niższa kwota alimentów powód będzie zobowiązany zwrócić jako świadczenie nienależne świadczenia alimentacyjne pobrane na podstawie nieprawomocnego rozstrzygnięcia procesowego. Z uwagi na istotny charakter świadczenia alimentacyjnego jako zaspokajającego podstawowe potrzeby uprawnionego do alimentacji udział zawodowego pełnomocnika takiego jak adwokat lub radca prawny zwykle jest w sprawie potrzebny.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus