Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Zajęcie nieruchomości przez wody

Własność skarbu państwa

 Właścicielem gruntów, na których znajdują się wody śródlądowe jest skarb państwa. Często zdarza się, że rzeki zmieniają swoje koryto. W sytuacji gdy w skutek zmiany koryta rzeka zajmie grunty należące do innego właściciela, to wówczas grunty te z mocy prawa stają się własnością skarbu państwa. Poprzedni właściciel gruntu nie pozostaje jednak bez ochrony, gdyż należy mu się stosowne odszkodowanie. Odszkodowanie to obejmuje wartość utraconych gruntów, a także koszty przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, w tym koszty wykonania niezbędnej dokumentacji technicznej. W przypadku wytoczenia powództwa cywilnego również jego koszty zostaną zwrócone.

Jakie przysługuje odszkodowanie?

  Odszkodowanie za grunty zajęte przez wody śródlądowe można uzyskać na drodze polubownej. W tym celu zainteresowany powinien zwrócić się do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Można zwrócić się również do stosownej jednostki terenowej tej instytucji ze stosownym pismem. Pismo takie może wystosować w imieniu zainteresowanego również adwokat lub radca prawny. Na tym etapie nie ma jednak konieczności udziału prawnika. Przedmiotowa instytucja odpowie na żądanie strony odmawiającej zasadności roszczenia co do zasady lub zaproponuje zawarcie ugody o określonej treści. Zazwyczaj w takim przypadku upoważniony pracownik instytucji zbada sprawę w terenie. Najczęściej będzie to geodeta oraz rzeczoznawca majątkowy. który dokona wyceny powstałej szkody. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej odmówi natomiast zasadności roszczenia wówczas gdy zajęcie gruntów przez wody nie ma charakteru trwałego. W takiej sytuacji nie dojdzie bowiem do przejęcia własności gruntów przez właściciela wody. Kolejnym powodem wydania decyzji odmownej może być przedawnienie roszczenia. Ustawa prawo wodne wprowadza w tym zakresie bardzo krótki termin przedawnienia, gdyż wynosi on zaledwie dwa lata. Jest to termin prawa materialnego, dlatego też nie podlega on przywrócenie. Po upływie wskazanego terminu poprzedni właściciel gruntów traci definitywnie prawo do stosownego odszkodowania. Jeżeli natomiast zainteresowany nie zgadza się z decyzją Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej może skierować sprawę na drogę powództwa cywilnego. Warto pamiętać, że tylko czynność podjęta przed Sądem przerywa bieg przedawnienia. Dodatkowo celem tej czynności musi być bezpośrednio zaspokojenie roszczenia.

Czy zajmujemy się tymi sprawami? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sprawami z zakresie prawa wodnego. Nasza pomoc obejmuje zarówno postępowanie administracyjne jak i cywilne z reprezentacją w Sądzie.  

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus