Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Zakaz konkurencji w spółce cywilnej

Czy wspólnika spółki cywilnej obowiązuje zakaz konkurencji?

Tak, wspólnika spółki cywilnej obowiązuje zakaz konkurencji, inaczej nakaz lojalności względem pozostałych wspólników.

Czy zakaz konkurencji obowiązuje wspólnika spółki cywilnej na podstawie kodeksu cywilnego?

Nie, w przepisach kodeksu cywilnego regulujących umowę spółki cywilnej ustawodawca nie nałożył na wspólnika spółki cywilnej zakazu konkurencji. Inaczej jest w przypadku spółek handlowych, gdyż w ich przypadku kodeks spółek handlowy wprost nakłada na wspólników zakaz konkurencji.

Na jakiej podstawie zatem wspólnika spółki cywilnej obowiązują zakaz konkurencji?

Przydatne będą w tym przypadku przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Z istoty umowy spółki cywilnej wynika prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego - art. 860 §1 k.c. Z uwagi na brzmienie przepisów kodeksu cywilnego o spółce, nie jest dopuszczalne aby wspólnicy w spółce nie realizowali wspólnego, lecz odrębne cele gospodarcze. Taki stan rzeczy byłby sprzeczny z istotą umowy spółki. Naruszenie zasady lojalności w stosunkach pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu w art. 3 ustawy, w związku z czym uprawnionemu służą określone roszczenia, wyszczególnione w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 t. j. z późn. zm.), w tym naprawienie wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych (art. 18 ust. 1 pkt 4 tej ustawy). Tezę tę potwierdza Sąd Okręgowy w Olsztynie w uzasadnieniu do wyroku z dnia 14 października 2013 r. wydanym w sprawie o sygn. akt. V GC 97/12. Teza ta jest aktualna (LEX nr 1715809).

Na czym może polegać naruszenie przez wspólnika zakazu konkurencji czyli lojalności?

Naruszenie to polega przede wszystkim na podjęciu przez wspólnika spółki cywilnej działalności gospodarczej w dowolnej formie, czy to indywidualnej działalności gospodarczej, czy też spółki prawa handlowego, której przedmiot jest tożsamy z przedmiotem działalności gospodarczej spółki. W praktyce najczęściej dochodzi do przejmowania przez wspólnika naruszającego nakaz lojalności Klientów uzyskanych w ramach działalności spółki cywilnej.

Kiedy nie dojdzie do naruszenie zakazu konkurencji?

Przede wszystkim ważny jest przedmiot działalności i zgoda pozostałych wspólników.

Do naruszenia zakazu konkurencji przez wspólnika  nie dojdzie, gdy pozostali wspólnicy wyrażą zgodę na prowadzenie przez wspólnika działalności konkurencyjnej lub gdy działalność taka obejmuje inny przedmiot niż działalność spółki. W takim przypadku nie mamy do czynienia ze złamaniem zakazu konkurencji. Dla przykładu wspólnik spółki cywilnej bez zgody pozostałych wspólników nie może prowadzić warsztatu samochodowego, jeżeli warsztat taki jest prowadzony w ramach spółki cywilnej jednak może prowadzić np. zakład fryzjerski.

Jakie uprawnienia przysługują poszkodowanemu wspólnikowi?

Poszkodowanemu wspólnikowi w przypadku naruszenia zakazu konkurencji przysługują uprawnienia określone w art. 18 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przede wszystkim zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści i naprawienie szkody. Dla przykładu w przypadku, gdy wspólnik naruszający konkurencji podbiera klientów spółce będzie musiał zwrócić wspólnikom wszystko, co z tego tytułu zarobił. Dodatkowo poszkodowany wspólnik może w takim przypadku wypowiedzieć umowę spółki. 

Jakie przepisy będą potrzebne do sformułowania podstawy prawnej roszczenia poszkodowanego wspólnika?  

Zgodnie z z art. 869 §2 k. c.:

"Z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Zastrzeżenie przeciwne jest nieważne."

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 t. j. z późn. zm.):

"Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta."

Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 t. j. z późn. zm.):

„W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

1)

zaniechania niedozwolonych działań;

2)

usunięcia skutków niedozwolonych działań;

3)

złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

4)

naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;

5)

wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;

6)

zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony." 

Chcesz powierzyć sprawę Prawnikowi?

Zadzwoń na numer 724-046-783 lub napisz do nas. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj 

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus